YÖNETİM KURULU

 

 

 

Dr. Öğr. Üyesi Murat KARAVİN

  Müdür

Başkan

Öğr. Gör.Dr.Veli ÇELİKTAŞ

  Müdür Yardımcısı

Üye

Öğr.Gör.Aynur CANAYDIN

  Müdür Yardımcısı

Üye

Doç. Dr. Ferda ESER

  Öğretim Üyesi Üye

Dr. Öğr. Üyesi İdris BEKTAŞ

  Öğretim Üyesi

Üye

Dr. Öğr. Üyesi Gözde KILINÇ

  Öğretim Üyesi

Üye

Erkan BAĞ

 Yüksekokul Sekreteri Raportör