Vizyonumuz

Vizyonumuz; kendi medeniyet köklerinden haberdar olduğu kadar üretimin güç olduğu gerçeğinin de farkında olan ve bu suretle nitelikli üretimin nitelikli personelle gerçekleştirilebileceğini ilke edinmiş eğitici-öğretici uzman kadrolarıyla kendine özgü ve dünya standartlarında kabul görecek anlayışlar oluşturulmasıdır.

Misyonumuz

Misyonumuz; ülkemizde iş piyasasının ihtiyacı olan nitelikli mesleki personelin yetiştirilmesinin sağlanmasıdır. Alanında teorik ve pratik bilgilerle donanmış, insani ve mesleki etiğin icaplarını özümsemiş ve kendisine özgüveni tam; küresel rekabetin söz konusu olduğu iş piyasasında ülkemizi daha ileri seviyeye taşıma iradesine sahip teknik kadroların oluşturulmasıdır.

Temel Değerler

Üniversitemizin misyon ve vizyonunun arka planında yer alan temel değerler, stratejik planlama için son derece önemlidir. Temel değerler kuruluşun kararlarına, seçimlerine ve stratejilerinin belirlenmesine rehberlik eder. Bu bağlamda temel değerler Üniversitemizin çalışma felsefesini ortaya koyarak misyonunu gerçekleştirmesine, vizyonuna ulaşmasına katkı sağlamaktadır.

■   Paylaşımcı

■   Etik değerlere bağlı

■   Kurumsal aidiyeti yüksek

■   Doğruluk ve dürüstlükten ödün vermeyen

■   Paydaşlarla işbirliği ve takım ruhu içerisinde hareket eden

■   Yenilik ve dinamizme önem veren

■   Demokratik

■   Şeffaf, hesap verebilir, adil ve katılımcı yönetim anlayışına sahip olan

■   Farklı görüş ve değerlere saygılı

■   Toplumsal, çevresel duyarlılığa ve sosyal sorumluluğa sahip

■   Öğrenci odaklı

■   Ulusal ve kültürel değerleri gözeten

■   Evrensel

■   Bilimsel üretkenliğe önem veren

■   Akademik özgürlüğü ilke edinmiş bir üniversite olm