Suluova MYO’da Kadının Çalışma Hayatındaki Yerinin Güçlendirilmesi Toplantısı