Akademik Personel

Ad Soyad : ŞİRİN OBA İLTER
Fakülte : SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Personel türü : Akademik
Bölüm : GIDA İŞLEME
Ünvanı : Dr.Öğr.Üyesi
E-Posta : sirin.oba@amasya.edu.tr sirin_oba@hotmail.com
Dahili : 3011
Oda No :

Ülke

Üniversite

Fakülte/Enstitü

Öğrenim Alanı

Mezuniyet Yılı

Türkiye

Yüzüncüyıl Üniversitesi

Ziraat Fakültesi

Gıda Mühendisliği

2008

Türkiye

Erciyes Üniversitesi

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Mühendisliği

2012

Türkiye

ANKARA ÜNİVERSİTESİ

Fen Bilimleri Enstitüsü

Gıda Mühendisliği

2017

 

TEZLER

Yüksek Lisans Tezi

OBA Ş, 2012. Esktraksiyon koşulları optimize edilmiş bazı baharat ekstraktlarının köftenin depolama stabilitesi üzerine etkilerinin cevap yüzey metodu kullanılarak belirlenmesi, Erciyes Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Yüksek Lisans Tezi,180s.

Doktora Tezi

Oba, Ş. 2017. B-v tohum kristalleri kullanımı ile non-karyojenik çikolata üretimi. , Ankara Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı, Doktora Tezi,180s.

 

GÖREV ALDIĞI PROJELER

1. Taze Yaprağımsı Bitkilerdeki Fonksiyonel Biyomoleküllerin Sıvı-Katı Sistemde Vurgulu Elektrik Alanı ile Ekstraksiyonu. TÜBİTAK, Proje No:TOGAV (108 O 641), 2009-2010, Yardımcı araştırıcı.

2. Esktraksiyon koşulları optimize edilmiş bazı baharat ekstraktlarının köftenin depolama stabilitesi üzerine etkilerinin cevap yüzey metodu kullanılarak belirlenmesi, Erciyes BAP, Proje No: FBY-10-3394,2010-2012, Yardımcı araştırıcı.

3. β-V Tohum Kristalleri kullanımı ile Non Karyojenik Çikolata Üretimi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, , 05/07/2015 - 28/10/2016 (ULUSAL)

Yayınlar (SCI,SSCI,Artsand Humanities)

1.      N. Konar, O.S. Toker, H. Rasouli Pirouzian, S. Oba, D. Genc Polat, I. Palabiyik, E.S. Poyrazoglu, O. Sagdic. Enrichment of Milk Chocolate by Using EPA and DHA Originated from Various Origins: Effects on Product Quality. SugarTech, doi: 10.1007/s12355-018-0611-5, 2018.

2.      O.S. Toker, N. Konar, I. Palabiyik, H. Rasouli Pirouzian, S. Oba,D. Genc Polat, E.S. Poyrazoglu, O. Sagdic, “Formulation of Dark Chocolate as a Carier to Deliver Eicosapentaenoic and Docosahexaenoic Acids: Effects on Product Quality” Food Chemistry, 254, 224-231,  2018.

3.      O.S. Toker, N. Konar, H. Rasouli Pirozian, S. Oba,D. Genc Polat, I. Palabiyik, E.S. Poyrazoglu, O. Sagdic, “Developing Functional White Chocolate by Incorparating Different Forms of EPA and DHA- Effects on Product Quality.” LWT- Food Science and Technology, 87, 177-185,2018.

4.      S. Oba,O.S. Toker, I. Palabiyik, N. Konar, H. Goktas, Y. Cukur, N. Artik, O. Sagdic, “Rheological and Melting Properties of Sucrose-Free Dark Chocolate.”, International Journal of Food Properties, 20 (sup2), 2096-2106, 2017.

5.      N.Konar, S. Oba,O.S. Toker, I Palabiyik, H. Goktas, N. Artik, O. Sagdic, “Rapid tempering of sucrose-free milk chocolates by βV seeding: textural, rheological and melting properties”, European Food Research and Technology, 243, 1849-1860, 2017.

6.      N. Konar,O.S. Toker, S. Oba, O. Sagdic, “Improving Functionality of Chocolate: A review on Probiotic, Prebiotic, and/or Synbiotic Characteristics” Trends in Food Science & Technology, 49, 35-44, 2016.


Yazılan uluslararası ve ulusal kitaplar veya kitaplarda bölümler

1.      N. Konar, O.S. Toker, I. Palabiyik, D. Genc Polat, S. Oba, O. Sagdic, 2018. Importance of Chocolates in Functional Foods: Formulation, Production Process and Potential Health Benefits, in Bioprocessing Technology in Food and Health. Editors- Deepak Kumar Verma, Ami Patel and Prem Prakash Srivastav, Apple Academic Press-CRC Press, NJ, USA


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında basılan bildiriler

1.      Konar, N., Ozarda, O., Senocak, S., Unluturk, N.N., Oba, S. Effects of Process Conditions on Citrus Beverage Emulsions’ Creaming Index: RSM Approach. 4th International Conference on Food and Enviromental Sciences, 25-27 February 2018, Da Nang, Vietnam (Oral Presentation).

2.      S. Oba, H. Goktas, O.S. Toker, N. Konar, O. Sagdic, N. Artik. Production of Sugar-free Milk Chocolate using β-V Seed Crystals. 18-21 April 2016, 15th International Cereal and Bread Congress, Istanbul, Turkey, pp.97 (Oral Presentation).

3.      O.S. Toker, D. Genc Polat, S. Oba, N. Konar, O. Sagdic, N. Artik. Functional Chocolate and Chocolate Products: Reality or Fiction. 18-21 April 2016, 15th International Cereal and Bread Congress, Istanbul, Turkey,pp. 96 (OralPresentation)

4.      Fincan M., Aydın Z., Oba S., Hayta M., 2010, PEF-induced permeabilization of fresh plant leaves (mint, parsley thyme, basil and dill) for solid liquid-extraction of phenolics. 5th International Conference on the Food Factory for the Future, June 30 to July 2nd, Gotenburg, Sweden.

Son iki yılda verilen  önlisans düzeydeki dersler (Son 2 Yıl)

SÜT VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ I                       

GIDA İŞLEME İLKELERİ I

MEYVE SEBZE VE ÜRÜNLERİ ANALİZLERİ

MEYVE SEBZE TEKNOLOJİSİ

GIDA  AMBALAJLAMA

ÖZEL GIDALAR

GIDA İŞLEME İLKELERİ

GIDA KATKI MADDELERİ