SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU

GENEL BİLGİLER

01-   Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Yerleşkesi, Hacı Bayram Mah. Atatürk Bulvarı No:494 Suluova/Amasya adresinde Eğitim Öğretim faaliyetlerini yürütmektedir. 

/y%C3%BCksekokulumuz/yuksekokul-tanitim/tarihce )Tıklayınız.

02-   Kısmi Zamanlı Öğrenci Çalışabilme İmkanları; Üniversite Yönetiminin belirlediği sayıda belirli ücret karşılığında Kısmi zamanlı Öğrenci Çalıştırılabilmesine ilişkin usul ve esaslarda aranan şartları taşıyan öğrenciler Kısmi zamanlı olarak çalışabilir.

( https://sksdb.amasya.edu.tr/media/1033/y_k_kz__ili_kin_usul_ve_esaslar.pdf )Tıklayınız.

 

03-   30 İş Günü Yapılacak Staj İle İlgili Yönerge; (https://oidb.amasya.edu.tr/media/1017/amasya__niversitesi_meslek_y_ksekokullar__staj_y_nergesi.pdf )Tıklayınız.

2021 YKS SONUCUNA GÖRE TERCİH YAPILACAK PROGRAMIN KOŞUL VE AÇIKLAMALARI

BÖLÜMLER, PROGRAM, KOŞUL, AÇIKLAMALAR, LİNKLER  (PROGRAM WEB SAYFALARI)

01-   Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü, Bitki Koruma Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf Bahar Dönemi sonunda yaz aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde bulunan Tarım Müdürlüklerinde, Araştırma Enstitülerinde, Tarım Kredi Kooperatiflerinde, Tarım İlaçları ve Makinaları Üreten Fabrikalarda, Özel ve Devlet Çiftliklerde ve Bitki Koruma Bayilerinde vb. Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.                             

( /bol%C3%BCmler/bitkisel-ve-hayvansal-%C3%BCretim/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

 02-   Gıda İşleme Bölümü, Gıda Teknolojisi Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur. 1. veya 2. Sınıf ara dönemde veya Bahar Dönemi sonunda Yaz Aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun Belirlediği Tarih aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner, kimyageri vb. sektörle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu sorumlularının çalıştığı her türlü gıda üretimi yapan fabrikalar ile Gıda Laboratuvarları (Kontrol ya da araştırma amaçlı kurulmuş, kamu laboratuvarlarında ya da bölüm başkanlığı tarafından izin verilen özel sektöre ait büyük ölçekli laboratuvarlarda’ da staj yapılabilir. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

(/bol%C3%BCmler/gida-isleme-bolumu/bolumumuz-hakkinda  )Tıklayınız.

 03-   Gıda İşleme Bölümü, Gıda Kalite Kontrolü ve Analizi Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf Bahar Dönemi sonunda yaz aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde gıda mühendisi, kimya mühendisi, veteriner, kimyageri vb. sektörle ilgili 4 yıllık fakülte mezunu sorumlularının çalıştığı her türlü gıda üretimi yapan fabrikalar ile Gıda Laboratuvarları (Kontrol ya da araştırma amaçlı kurulmuş, kamu laboratuvarlarında ya da bölüm başkanlığı tarafından izin verilen özel sektöre ait büyük ölçekli laboratuvarlarda’ da staj yapılabilir. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

( /bol%C3%BCmler/gida-isleme-bolumu/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

 04-   Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf Bahar Dönemi sonunda yaz aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde Belediyelerin İtfaiye Teşkilatlarında, Havaalanları, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüklerinde, Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonlarında Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

( /bol%C3%BCmler/mulkiyet-koruma-ve-guvenlik/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

 05-   Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur, 1 Sınıf Bahar Dönemi sonunda yaz aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm İl/İlçe ve Beldelerinde Belediyelerin İtfaiye Teşkilatlarında veya Havaalanlarında Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

*Mesleki Üniforma Gerekmektedir, Programa kayıtlı öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.

(/bol%C3%BCmler/mulkiyet-koruma-ve-guvenlik/bolumumuz-hakkinda)Tıklayınız.    

 06-   Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü, Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı (iÖ)

 

 *Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf Bahar Dönemi sonunda yaz aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun belirlediği tarih ve aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm İl/İlçe ve Beldelerinde Belediyelerin İtfaiye Teşkilatlarında veya Havaalanlarında Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

(/bol%C3%BCmler/mulkiyet-koruma-ve-guvenlik/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

 *Mesleki Üniforma Gerekmektedir. Programa kayıtlı öğrenciler, uygulamalı derslerde mesleğin gerektirdiği üniformayı giymek zorundadır.

 *Eğitim-Öğretim yılının her döneminde katkı payı öder.  İkinci öğretim Programına Yerleşen Öğrenciler Ders Kaydı yaptıkları her dönem belirlenen miktarda katkı payı öder.                               

( https://oidb.amasya.edu.tr/ogrenci/katki-payi )Tıklayınız.

 07-   Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı,

 *Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf   Bahar Dönemi sonunda Yaz Aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun Belirlediği Tarih aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde bulunana) Veteriner Fakültelerinin Anabilim Dalları ve Hayvan Hastanesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlara bağlı birimlerde, Özel Veteriner Kliniği ya da Polikliniklerinde, Belediyelerin Veteriner Müdürlüklerine bağlı birimlerde, Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt yumurta, balık ve arıcılık ürünleri üretim ile yem ve mama sanayinde ), Aşı ve İlaç Sanayinde, Resmi ve Özel Mezbaha ve Kombinalarda, Resmi ve Özel hayvan hastanelerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Veteriner Kontrol Enstitüsünde, Veteriner Hekimin bulunduğu hayvan çiftliklerinde, Veteriner Bölümü  Kurulunun uygun göreceği Veteriner Hekimin bulunduğu diğer kurum ve kuruluşlarda vb. Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

( /bol%C3%BCmler/laborant-ve-veteriner-saglik/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

08-   Veterinerlik Bölümü, Laborant ve Veteriner Sağlık Programı (İÖ) 

*Staj Yapma Zorunludur. 1 Sınıf   Bahar Dönemi sonunda Yaz Aylarında Yüksekokul Yönetim Kurulunun Belirlediği Tarih aralıklarında "Endüstriye Dayalı Öğretim "(EDÖ102) dersi kapsamında 30 İş günü staj yapma zorunludur. Öğrencilerimiz Stajlarını Ülkemizin Tüm il/İlçe ve Beldelerinde bulunana) Veteriner Fakültelerinin Anabilim Dalları ve Hayvan Hastanesinde, Tarım ve Orman Bakanlığı, Sağlık Bakanlığı, Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile TÜBİTAK gibi kurum ve kuruluşlara bağlı birimlerde, Özel Veteriner Kliniği ya da Polikliniklerinde, Belediyelerin Veteriner Müdürlüklerine bağlı birimlerde, Hayvansal ürünler sanayinde (et, süt yumurta, balık ve arıcılık ürünleri üretim ile yem ve mama sanayinde ), Aşı ve İlaç Sanayinde, Resmi ve Özel Mezbaha ve Kombinalarda, Resmi ve Özel hayvan hastanelerinde, Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğünde, Veteriner Kontrol Enstitüsünde, Veteriner Hekimin bulunduğu hayvan çiftliklerinde, Veteriner Bölümü  Kurulunun uygun göreceği Veteriner Hekimin bulunduğu diğer kurum ve kuruluşlarda vb. Ücretsiz olarak yapmak zorundadır. Stajını belirtilen dönemde yapamayan öğrenciler daha sonraki dönemlerde stajlarını yapabilir. Stajını tamamlamayan öğrenciler mezun olamaz.

( /bol%C3%BCmler/laborant-ve-veteriner-saglik/bolumumuz-hakkinda )Tıklayınız.

*Eğitim-Öğretim yılının her döneminde katkı payı öder.  İkinci öğretim Programına Yerleşen Öğrenciler Ders Kaydı yaptıkları her dönem belirlenen miktarda katkı payı öder.                               

( https://oidb.amasya.edu.tr/ogrenci/katki-payi )Tıklayınız.