Yüksekokulumuzda kısmi zamanlı olarak çalışmak isteyen öğrencilerimiz aşağıda belirtilen şartları sağladığı takdirde aşağıda yer alan başvuru formunu doldurarak en geç 19.10.2021 tarihinde saat 17:00'a kadar öğrenci işlerine teslim etmeleri gerekmektedir.

 

KISMİ ZAMANLI ÇALIŞTIRILACAK ÖĞRENCİLERDE ARANACAK ÖZELLİKLER


(1) Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu tarafından kendilerine burs verilmekte olan
veya burs alma şartlarına haiz öğrencilere öncelik verilmek suretiyle aşağıda belirtilen şartları
taşıyan öğrenciler, yükseköğretim kurumlarında kısmi zamanlı öğrenci olarak geçici işlerde
çalıştırılabilir:
a) Tezsiz yüksek lisans öğrencisi ve özel öğrenci hariç olmak üzere, çalıştırılacağı
Yükseköğretim Kurumunun kayıtlı öğrencisi olmak.
b) Disiplin cezası almamış olmak,
c) Ölüm aylığı ve nafaka dışında, asgari ücret düzeyinde gelire sahip olmamak. (Kendi
çalışmasından ötürü herhangi bir geliri ya da Sosyal güvencesi olan öğrenciler Kısmi Zamanlı
olarak çalıştırılamaz)
ç) Kısmi zamanlı çalıştırılan öğrenci ile yükseköğretim kurumu arasında yapılan sözleşmeye
aykırılık nedeniyle sözleşmesi feshedilmemiş olmak,
d) Çalıştırılacak iş için yeterli bilgi, beceri ve yeteneğe sahip olmak,
e) Kayıt donduran öğrenci ve yabancı uyruklu öğrenci olmamak,
f) Normal eğitim-öğretim süresi içerisinde öğrenim görüyor olmak.
g) Üniversitemizce verilen yemek bursundan faydalanmıyor olmak.

 

BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ.