Herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya öğrenimine devam eden ve  Üniversitemize kayıt yaptıran öğrencilerin Muaf olmak istedikleri derslerle ilgili  kayıt oldukları Fakülte/Yüksekokullara 05.10.2020-16.10.2020 tarihleri arasında aşağıdaki belgeleri edinerek başvurmaları gerekmektedir.

 

Önemli

Muafiyet talebi ilgili yönetim kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilgili madde gereği kabul edilmez.