Öğr. Gör. Uğur KOÇ (Başkan)
Öğr. Gör. Meliha DÖĞÜCÜ (Üye)
Öğr. Gör. Can ŞAHAN (Üye)
Ayşenur ÖZDEMİR (Öğrenci)

 

 

GÖREVLERİ

1)Kurumsal misyon, vizyon ve politikalar doğrultusunda eğitim amaçlarının güncellenmesi ve duyurulması konusunda öneriler yapılması

2)Müfredatın (eğitim planının) güncellenme ihtiyacının belirlenmesi

3)Öğrenci bilgi sisteminin (öğrenci otomasyonu vb) değerlendirilerek önerilerin rapor edilmesi

4)Komisyon tarafından yapılan çalışmaların ve önerilerin raporlanarak Akreditasyon Komisyonu'na sunulması

5)Saptanan iyileştirme alanlarının Yüksekokul yönetmelik ve yönergelerine yansıtılması için gerekli değişiklik önerilerinin hazırlanması ve ilgili kurullara teklifi