Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Programı:

Programın açılma gerekçeleri:

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmeyi amaçlamaktadır. Bu program sivil savunma ve itfaiye alanında sürdürülebilir eğitim ve öğretim çalışmalarının yapılabilmesi için gereken altyapı, sanayi ile eğitim kurumları arasındaki organizasyonda büyük önem taşımaktadır. Program yangını önleme, yangından korunma ile yangın söndürme ve yangın sonrası tüm etkilerin değerlendirilmesini, yangın dışında doğal afetler sonucu meydana gelen olaylarda arama, kurtarma ve ilkyardım faaliyetlerini kapsamaktadır. Bu temel yapılanmaların altında da programın sigorta gibi, yangın öncesi-sonrası yapı onarım ve bakımı gibi, birçok farklı disiplinlerle koordineli çalışması hedeflenmektedir. Ülkemizde; coğrafi, meteorolojik, sosyo-kültürel ve sosyo-ekonomik faktörler göz önüne alındığında bu faaliyetler kapsamında çalışacak teknik elemanlara da ihtiyaç duyulmaktadır.

Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksek Okulu Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölümü bünyesinde kurulan ve 2013 yılı itibari ile öğrenci alımına başlayan Sivil Savunma ve İtfaiyecilik programının temel amacı, sivil savunma ve itfaiyecilik alanında gerek ülkemiz sanayi kuruluşlarının, gerekse itfaiye teşkilatlarının ihtiyaçlarını karşılayabilecek yeterlilik ve yetkinlikte bireyler yetiştirmektir.

 

Acil Durum ve Afet Yönetimi Programı:

 Programın açılma gerekçeleri:

Türkiye, başta deprem ve sel felaketleri olmak üzere birçok doğal afetin gerçekleştiği bir ülkedir. Okulumuzun bulunduğu Amasya şehri de aynı zamanda birinci derece deprem kuşağında bulunmaktadır. Son zamanlarda da gerçekleşen bazı büyük felaketler, ülkemizin bunlara hazırlıklı olmadığı, bu felaketlerin gerçekleşmesi durumunda nasıl bir yol izlenmesi gerektiğini tam anlamıyla bilmediği gerçeğini ortaya çıkarmıştır. 2017 yılında Mülkiyeti Koruma ve Güvenlik Bölümü Altında kurulan Acil Durum ve Afet Yönetimi ön lisans programı, tüm doğal afetlerin öncesinde, esnasında ve sonrasında neler yapılması gerektiğini çok iyi bilen, her türlü önlemi alabilen ve olaya anında müdahale edebilecek olan uzman ve teknik elemanlar

yetiştirmek amacı taşımaktadır. Mezunlar çalıştıkları kurum ve kuruluşlarda şu görevlerde bulunurlar: Ülkede gerçekleşmesi olası herhangi bir doğal afetle ilgili her türlü önlemi alır, ilgili araştırmaları ve incelemeleri yaparlar. Afetin gerçekleşmesi durumunda arama-kurtarma faaliyetlerine etkin bir şekilde katılarak var olacak zararı en aza indirmeye çalışırlar. Afet sonrasında gerçekleşebilecek maddi ve manevi sıkıntıları, insanların olumsuz psikolojik durumlarını düzeltmeye çalışırlar. Kısacası her türlü afetin hem öncesinde hem de sonrasında her türlü işi yaparlar.