Prof. Dr. Hakan YALÇIN

Erasmus Değişim Programı hizmetlerinin en üst düzeyde yürütülmesini sağlamak için gerekli iş ve işlemleri yürütmek.

GÖREVLERİ

1)Erasmus Değişim Programı faaliyetinin genel takibinin yapılması

2)Erasmus Değişim Programı kapsamında öğrenci ve öğretim elemanı faaliyetlerine yönelik işlemlerin yapılması

3)Erasmus Değişim Programı hakkında koordinatör ve öğrencilerin bilgilendirilmesi

MEVLANA

GÖREVLERİ

1)Üniversitemiz Mevlana Değişim Programı Koordinatörlüğü ile iş birliği içinde çalışır

2) Program hakkında bölüm temsilcileri aracılığı ile öğrenci ve öğretim elemanlarını bilgilendirir ve yönlendirir

3) Program kapsamında birimimize gelecek öğrenci ve öğretim elemanları ile ilgili gerekli iletişimin kurulmasını sağlar

4) Programı tamamlayan öğrencileri değişim döneminde aldıkları derslerin saydırılması işlemlerini takip eder sürdürür

5) Mevlana Değişim Programı stratejik hedeflerinin belirlenmesine katkı sunar

6)Yıllık faaliyet raporları düzenlenerek koordinatörlüğe iletir. 

Farabi Birim Koordinatörü, Yüksekokulda Farabi Değişim Programına ilişkin işlemleri planlar, uygular, kontrol eder ve önlem alır.Farabi Değişim Programı Koordinatörlüğüne karşı sorumludur