Doç. Dr. Ekrem BÖLÜKBAŞI (Başkan)
Dr. Öğr. Üyesi İnci Bahar ÇINAR (Üye)
Öğr. Gör. Solmaz GARAN (Üye)
Bahar BOZ Üye (Öğrenci)

 

 

GÖREVLERİ

Öğrenciler arasında akreditasyon ve kalite süreçlerine yönelik farkındalık düzeylerini artırmak ve öğrencilerin yürütülen faaliyetler ile karar alma süreçlerine katılımını sağlamak amacıyla oluşturulan komisyonda her akademik birimi temsilen en az bir öğrenci yer almaktadır. Ayrıca, komisyonda uluslararası öğrenci ve dezavantajlı öğrencilerin yer almasına dikkat edilmiştir. Öğrenci Kalite Komisyonu, Öğrenci Kalite Topluluğu ile eşgüdümlü olarak çalışmalarını yürütmektedir