ÇEVRE KORUMA TEKNOLOJİLERİ BÖLÜMÜ 2022-2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILINDAN İTİBAREN

“Çevre Koruma ve Kontrol” Programı Müfredatı

DERSLER

 

 

I. Yarıyıl

S.No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

A

Ders Türü

1

ÇKK101

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi I

3

0

3

4

Zorunlu

2

ÇKK103

Temel Matematik

2

0

2

2

Zorunlu

3

ÇKK105

Çevre Bilimine Giriş

2

0

2

2

Zorunlu

4

ÇKK107

Genel Kimya

2

0

2

2

Zorunlu

5

ÇKK109

Temel Biyoteknoloji

3

0

3

4

Zorunlu

6

ÇKK111

Genel Biyoloji

3

0

3

4

Zorunlu

7

ÇKK113

Temel Laboratuvar Kullanımı I

2

2

3

5

Zorunlu

8

ÇKK115

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı I

2

1

3

3

Zorunlu

9

ÇKK121

İş Sağlığı ve Güvenliği

2

0

2

2

Zorunlu

10

TDB101

Türk Dili I

2

0

2

2

Zorunlu

11

YDE101

Yabancı Dil Eğitimi I

2

0

2

2

Zorunlu

12

AİT101

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi I

2

0

2

2

Zorunlu

Toplam (Kredi/AKTS)

29

34

 

 

 

II. Yarıyıl

S.No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

A

Ders Türü

1

ÇKK102

Ekoloji ve Çevre Biyolojisi II

3

0

3

4

Zorunlu

2

ÇKK104

Çevre Biyoteknolojisi

3

0

3

4

Zorunlu

 

3

ÇKK106

Çevre Kimyası

3

0

3

4

Zorunlu

4

ÇKK110

Çevre Koruma

2

0

2

2

Zorunlu

5

ÇKK112

Temel Mikrobiyoloji

2

0

2

2

Zorunlu

6

ÇKK114

Temel Laboratuvar Kullanımı II

2

2

3

5

Zorunlu

7

ÇKK116

Temel Bilgi Teknolojileri Kullanımı II

2

1

3

3

Zorunlu

8

TDB102

Türk Dili II

2

0

2

2

Zorunlu

9

YDE102

Yabancı Dil Eğitimi II

2

0

2

2

Zorunlu

10

AİT102

Atatürk İlkeleri Ve İnkılap Tarihi II

2

0

2

2

Zorunlu

11

EDÖ102

Endüstriye Dayalı Öğretim*

0

0

0

8

Zorunlu

12

KAP102

Kariyer Planlama*

1

0

1

2

Seçmeli

Toplam (Kredi/AKTS)

25

30

 

*Toplam AKTS’ye dahil değildir.

 

 

 

III. Yarıyıl

S.No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

A

Ders Türü

1

ÇKK201

Katı Atık Yönetimi

3

0

3

4

Zorunlu

2

ÇKK205

Yenilenebilir Enerji Kaynakları

2

0

2

2

Zorunlu

3

ÇKK207

Çevre Mikrobiyolojisi

2

0

2

2

Zorunlu

4

ÇKK209

Çevre Laboratuvarı I

2

2

3

5

Zorunlu

5

ÇKK211

Su Kirliliği ve Kontrolü

2

1

3

4

Zorunlu

6

ÇKK213

Çevre Mevzuatı

2

0

2

4

Zorunlu

7

ÇKK215

Çevresel Etki Değerlendirme

2

1

3

5

Zorunlu

 

 

8

TDDV201

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı I*

2

0

2

4

Seçmeli

Toplam (Kredi/AKTS)

18

26

 

*Toplam AKTS’ye dahil değildir.

III. Yarıyıl SEÇMELİ DERSLER

1

ÇKK221

Atıkların Geri Kazanım Teknikleri

2

0

2

2

Seçmeli

2

ÇKK223

Çevre Mühendisliği

2

0

2

2

Seçmeli

3

ÇKK225

Çevre Dostu Üretim Teknolojileri

2

0

2

2

Seçmeli

4

ÇKK227

Biyoremediasyon

2

0

2

2

Seçmeli

5

ÇKK229

Tarımsal Ekoloji

2

0

2

2

Seçmeli

6

ÇKK231

İlk Yardım

2

0

2

2

Seçmeli

 

 

IV. Yarıyıl

S.No

Ders Kodu

Ders Adı

T

U

K

A

Ders Türü

1

ÇKK202

Hava Kirliliği ve Kontrolü

2

1

3

4

Zorunlu

2

ÇKK204

Kalite ve Çevre Yönetim Sistemleri

3

0

3

4

Zorunlu

3

ÇKK206

Çevre Teknolojileri

3

0

3

4

Zorunlu

4

ÇKK208

Şehircilik ve Çevre Plan

2

0

2

2

Zorunlu

5

ÇKK210

Çevre Laboratuvarı II

2

2

3

5

Zorunlu

6

ÇKK212

Toprak Kirliliği ve Kontrolü

2

1

3

4

Zorunlu

7

ÇKK214

Çevre Sağlığı

2

0

2

2

Zorunlu

8

ÇKK216

Çevre Hukuku

2

0

2

2

Zorunlu

9

TDDV202

Türk Dünyası Dijital Vatandaşlığı II*

2

0

2

4

Seçmeli

Toplam (Kredi/AKTS)

21

27

 

*Toplam AKTS’ye dahil değildir.

IV. Yarıyıl SEÇMELİ DERSLER

 

 

1

ÇKK220

Elektronik ve Tehlikeli Atıkların

Geri Dönüşümü

2

0

2

2

Seçmeli

2

ÇKK222

Tarımsal Kirlilik ve Kontrolü

2

0

2

2

Seçmeli

3

ÇKK224

Endüstriyel Atık Suların Arıtılması

2

0

2

2

Seçmeli

4

ÇKK226

Sürdürülebilir Çevre ve Enerji

2

0

2

2

Seçmeli

5

ÇKK228

Ekoloji ve Biyoçeşitlilik

2

0

2

2

Seçmeli

6

ÇKK230

Fitoremediasyon

2

0

2

2

Seçmeli

 

 

 

 

 

Staj Bilgileri:

 

 • Çevre ve Şehircilik Bakanlığı,
 • Turizm ve Kültür Bakanlığı,
 • Sağlık Bakanlığı,
 • Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı,
 • Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı,
 • Belediyeler,
 • MTA,
 • İl Çevre ve Orman Müdürlükleri,
 • Çevre ve Halk Sağlığı Laboratuvarları,
 • Atıksu Arıtma Tesisleri Laboratuvarları,
 • İçme Suyu Arıtım Tesisleri Laboratuvarları,
 • Özel Çevre Analiz Laboratuvarları,
 • ÇED Raporu Hazırlayan İşletmeler,
 • Atık/Atıksu Oluşturan Her Türlü Endüstriyel İşletmeler

 

 

 • ·Endüstriye Dayalı Eğitim Dersi, İkinci Yarıyıl sonunda 30 iş günü olarak yukarıda

belirtilen kurum ve kuruluşlarda yapılabilmektedir.

 

 

 • Mezun Asgari Toplam AKTS: 120