ÇEVRE KORUMA VE KONTROL PROGRAMI
Ünvan - Ad Soyad E-Posta Dahili
Dr. Öğr. Üyesi Ekrem Bölükbaşı ekrem.bolukbasi@amasya.edu.tr 3100
Dr. Öğr. Üyesi İnci Bahar Çınar inci.cinar@amasya.edu.tr 3133
Öğr. Gör. Solmaz Garan solmaz.garan@amasya.edu.tr 3126