Dr. Öğretim Üyesi Onur AKER (Başkan)

Dr. Öğretim Görev. Gülhan ÖZDOĞAN SARIKOÇ (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Ebru BATI AY (Üye)

HÜLYA YANCI (Öğrenci)

 

 

GÖREVLERİ

Sosyal transkript öğrencinin akademik faaliyetler dışında aşağıda verilen sınıflandırmaya uygun ve ilgili birim tarafından onaylanan sosyal faaliyetlerini içerir.

Sosyal faaliyetler

1) Öğrenci kulüp ve organizasyonları tarafından yapılan etkinlikler

2) Topluma yönelik çalışmalar

3) Ulusal ve uluslararası düzeylerde kazanılan derece ve ödüller

4) Bilimsel etkinlikler

5) Kültürel, sanatsal ve sportif etkinlikler

6) Gönüllülük dersi kapsamında çalışmalar

7) Değerlendirme komisyonu tarafından onaylanmış diğer sosyal ve kültürel etkinlikleri kapsar.