Dr. Öğretim Üyesi İdris BEKTAŞ (Başkan)

Dr. Öğretim Üyesi Onur AKER (Üye)

Dr. Öğretim Üyesi Veli ÇELİKTAŞ (Üye)

MEHMET ENES SARIKAYA (Öğrenci)

 

 

GÖREVLERİ

1) İhtiyaç duyulan Akreditasyon Destek  Komisyonlarının oluşturulması ve Bölüm Başkanlığın'na bildirilmesi

2) Komisyonları akreditasyon sürecinde yönlendirmesi, çalışmaların koordinasyonunun sağlanması

3) Komisyonların raporlarının incelenmesi ve arşivlenmesi

4) Akreditasyon değerlendirmelerinde ihtiyaç duyulan dokümanların Üniversite Kalite Kurulu ile koordineli olarak hazırlanmasının sağlanması

5) PUKO döngüsünün işletilmesine dair izlenen yöntem ve uygulama örneklerinin kontrollerini sağlamak