Dr. Öğretim Görev. Gülhan ÖZDOĞAN SARIKOÇ (Başkan)

 

GÖREVLERİ

Bu komisyonun görevi; Üniversite bünyesinde yer alan diploma programları arasındaki Çift Anadal ve Yandal programlarının uygulanmasında uyulması gereken usul ve esasları düzenler, uygular ve Bölüm Başkanlığına görüş bildirir.