1. Bitki Koruma Programı Hakkında

Program, Amasya Üniversitesi Suluova Meslek Yüksekokulu Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü altında “Bitki Koruma” adı altında 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında eğitimine başlamış bulunmaktadır. 

Programın amacı, bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlılar ve yabancı otların tanılanması, bunların biyoloji ve ekolojileri, konukçu-patojen ilişkileri, pestisitler ve bunların çevreye olan etkileri, mekanik, kültürel, fiziksel, kimyasal, biyolojik, biyoteknik ve entegre savaş yöntemleri konularında önlisans eğitimi vererek kamu ve özel tarım sektörünün ara eleman gereksinimini karşılamaktır.

Programdan mezun olanlar, Kamu Kuruluşları (İl ve İlçe Tarım Müdürlükleri, Belediyelere bağlı Park ve Bahçe Müdürlükleri vb.), Özel Tarımsal İlaç Firmaları, Çevre Sağlığı Hizmetleri, Biyoteknik Mücadele Ürünü Satan ve Uygulayan Firmalar, Tohum Fidan ve Fide Yetiştiren Firmalar, Kalıntı Analiz Laboratuvarları, Organik Tarım İşletmeleri, Biyolojik Mücadele Ürünleri Satan ve Uygulayan Firmalarda istihdam olanakları bulunmaktadır. Ayrıca Tarım ve Orman Bakanlığının açtığı sınavı başarıyla tamamladıklarında kendi tarımsal ilaç bayilerini açabilmekte ya da kooperatif veya birliklerde tarımsal danışmanlık yapabilmektedirler.

Programdan mezun olanlar, Ziraat Fakültelerinin Bahçe Bitkileri, Bahçe Bitkileri Üretim ve Pazarlaması, Bitkisel Üretim ve Teknolojileri, Bitki Koruma, Tarla Bitkileri, Organik Tarım İşletmeciliği ve Orman Mühendisliği gibi bölümlere geçiş yapabilirler.

2. Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Hakkında

Son yıllarda dünya pazarlarında tıbbi ve aromatik bitkilere artan büyük talep sonucunda sektör hızla büyümüş ve dünyanın hemen her yerinde milyarlarca dolarlık büyüklüğe ulaşmıştır. Özellikle son zamanlarda çağın hastalıklarından şişmanlık, kanser vb. hastalık sorunun çözümünde, kimyasal ilaçların yan etkilerinden korunmak için ve kişisel bakım alanlarında da tıbbi bitkiler kullanılmaya başlanmıştır. Ülkemiz ise tıbbi ve aromatik bitkilerin dış satımında dünyanın önde gelen ülkelerinden biri olup, aynı zamanda birçok bitkinin de dış alımını gerçekleştirmektedir.

Gerek iç tüketimde kullanılan gerekse dış satımı yapılan tıbbi ve aromatik bitkilerde üretimi arttırmak ve istenen kalitede ürünü elde edebilmek için; doğadan toplamaların sürdürülebilirlik ilkesine dayalı floraya zarar vermeden yapılması, bitki toplayıcıların eğitilmesi, talebi fazla olan bitkilerin kültüre alınması, yetiştirme tekniklerinin her bitkiye ve ekolojik koşullara göre saptanması, yurt dışında geliştirilmiş ve ülkemiz ekolojik koşullarına adapte olabilecek çeşitlerin getirtilerek ülkemiz iklim koşullarında denenmesi, bu bitki grubunun en önemli sorunlardan biri olan tohumluk temini için kurumsal alt yapının oluşturulması, çeşit geliştirmeye yönelik ıslah çalışmalarının desteklenmesi, hasat sonrası işlemler, depolama ve nakliyede uygun şartlarının sağlanması gerekmektedir. Bazı bitki türlerinde doğadan toplama ekonomik olsa da doğadan toplanan bitkilerde kaliteli ve standart ürün elde etmek zordur. Bu standartların sağlanması için esas olan bu bitkilerin tarımının yaygınlaştırılmasıdır. Bitkilerle tedavi ve kişisel bakım işlemlerinde başarı, bilimsel metotlarla ve bu alanda eğitim almış nitelikli personelle mümkündür.

Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı Mezunlarının Staj ve Çalışma İmkanları:

  1. Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.
  2. Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.                                               
  3. Özel Sektör İşletmeleri: Aktar, Tohum üretim işletmesi ve zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.

3.Tohumculuk Programı Hakkında

Yüksek verim ve kalitede sertifikalı tohum üretimi ile bu ürünlerin kalite kontrolü, muhafazası, pazara hazırlanması hakkında yeterli bilgi ve pratiğe sahip nitelikli teknik eleman yetiştirmek amacıyla kurulmuştur.

Tohumculuk Programı Mezunlarının Staj ve Çalışma İmkanları:

•Kamu kurum ve kuruluşları: Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlükleri, Araştırma Enstitüleri ve Belediyeler.

•Tarımsal Amaçlı Kooperatifler: Tarım Kredi Kooperatifleri, Tarım Satış Kooperatifleri ve Tarımsal Kalkınma Kooperatifleri.                                                              

•Özel Sektör İşletmeleri: Tohum üretim işletmesi ve zirai mücadele ilaçları bayiliği (Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı İl ve İlçe Müdürlüklerinde, diğer kamu kurum ve kuruluşlarında ve özel kuruluşlarda zirai mücadele hizmetlerinde en az üç yıl çalışmış ve sınavda başarılı olanlar) açabilirler.