Bölümümüz Hakkında

 

Çevre Koruma Teknolojileri Bölümü

Çevre Koruma Teknolojileri; belirli bir amaca yönelik ürün ve prosesler geliştirmek veya var olanları geliştirme yoluyla biyolojik sistemlerde yaşayan organizmalar veya türevlerini kontrollü ortamlarda kullanan bir bilim dalıdır. Özellikle ekosistemlerin kontrollü olarak nasıl çalıştıklarını anlayabilmek için; uzmanlık ve mühendislik yaklaşımıyla birlikte biyoloji, mikrobiyoloji, moleküler biyoloji ve kimya ile bütünleşik çalışmaktadır. Farklı çevresel ortamları incelemek suretiyle, doğal ya da yapay ortamlardaki doğal ve yapay sistemlerin yapısal özelliklerini daha iyi anlamak ve yorumlamak imkânını sağlamaktadır. Elde edilen bu bilgiler çevre problemlerinin çözümünde etkin bir rol oynamaktadır. Su,  atık su, sediment, veya topraktan kirleticilerin uzaklaştırılması, yenilenebilir kaynaklardan yararlanılması, çevredeki kirleticilerin veya patojenlerin algılanması ve tehlikeli patojenlere karşı halkın korunması gibi başlıca görevleri kapsamaktadır.

Çevre Koruma Teknolojileri, multidisipliner bir yaklaşım ile çevresel problemleri çözen Türkiye'nin önde gelen bölümlerinden biridir. Ulusal ve uluslararası boyutta çevre problemlerine bilimsel esaslara dayalı teknolojik olarak uygulanabilir çözümler üretilmesi ve nitelikli teknik insanlarının yetiştirilmesi amaçlanmaktadır. Çevre Koruma Teknolojileri pratikte önemli problemleri çözmek için gerekli araçları sağlayan multidisipliner bir program özelliğindedir.