2023 – 2024 Eğitim-Öğretim Yılı Güz Dönemi Ağırlıklı Başarı ortalaması (AGNO)  ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı 22.08.2023 - 01.09.2023 tarihleri arasında  Suluova Meslek Yüksekokulumuzda yüz yüze yapılacaktır.

 

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 

1-   Kayıtlı Olduğu Üniversitenin Öğrenci Kimlik Kartı

2-  Yatay geçiş başvuru formu (Aslı)

 

3-   Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript. (e-Devlet  veya Islak imzalı)

4-  Ders içerikleri (Onaylı - Tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait) (Kesin kayıtta istenecektir.)

5- Disiplin durumunu belirten belge (Transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez).

6- İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge. (Kesin kayıtta istenecektir.)

7-Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak “ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR BELGE” Zorunlu belgedir. Bu belgeyi getirmeyenlerin kaydı yapılmayacaktır.