2022 – 2023 Öğretim yılı güz dönemi Ağırlıklı Başarı ortalaması (AGNO)  ve Merkezi Yerleştirme Puanına göre kayıt hakkı kazanan öğrencilerin kaydı 05.09.2022 – 08.09.2022 tarihleri arasında  Suluova Meslek Yüksekokulumuzda yüz yüze yapılacaktır.

KAYIT İÇİN İSTENEN BELGELER

 

 

1-      Kimlik Kartı

2-      Yatay geçiş başvuru formu (Aslı)

 

3-      Öğrencinin öğrenim gördüğü programda almış olduğu dersleri ve başarı notlarını gösterir transkript. (e-Devlet  veya Islak imzalı)

4-      Ders içerikleri (Onaylı - Tamamladığı yarıyıla kadar başarılı olduğu derslere ait) (Kesin kayıtta istenecektir.)

5-      Disiplin durumunu belirten belge (Transkript üzerinde disiplin durumu belirtilmiş ise ayrıca belge istenmez).

6-      İkinci öğretimden örgün öğretime yapılacak geçiş başvurularında öğrencinin %10’a girdiğine dair onaylı belge. (Kesin kayıtta istenecektir.)

      7-   Kayıtlı olunan Üniversiteden alınacak “ÖĞRENCİNİN YATAY GEÇİŞİNE ENGEL BİR DURUMUN OLMADIĞINA DAİR BELGE” Zorunlu belgedir. Bu belgeyi getirmeyenlerin kaydı yapılmayacaktır.