Daha önce herhangi bir Yükseköğretim Kurumundan mezun olan veya devam eden öğrencilerin üniversitemizin kayıt oldukları Fakülte/Yüksekokullara 04.10.2021-08.10.2021 tarihleri arasında muaf olmak istedikleri derslerle ilgili;

➢ Ders Muafiyet Başvuru Formu

➢ Onaylı Transkript,

➢ Onaylı Ders İçerikleri ile başvurmaları gerekmektedir.

 

Önemli

Muafiyet talebi ilgili Yönetim Kurulu tarafından karara bağlanıncaya kadar öğrenciler, muafiyet talebinde bulundukları derse/derslere devam ederler.

Sonraki yarıyıl/yıllarda yapılacak muafiyet talepleri ya da yapılan muafiyet/intibak işlemlerinin iptaline yönelik istekler Amasya Üniversitesi Muafiyet ve İntibak İşlemleri Yönergesi ilgili madde gereği kabul edilmez.