2019-2020 Eğitim-Öğretim yılında üniversitemizde yaz okulu açılmayacaktır. Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının 26/06/2014 tarih ve 75850160-104.01.02.05/38202 sayılı yazılarına istinaden; öğrencilerimizin üniversitemize kayıt oldukları yılda ilgili programının taban puanından daha yüksek bir programın verildiği üniversitelerden yaz öğretiminden ders alabilirler. (I. ve II. öğretim olan ve yaz okulu eğitimi veren üniversitelerde I. öğretim taban puanları dikkate alınır)

Yaz okulundan alınacak dersler için (ders adı, kredisi ve içeriğine yönelik bilgilerin) ilgili birimin Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınması gerekmektedir Bölüm/Anabilim Dalı Başkanlığı'nın görüşü ve onayı alınmadan yaz okulundan alınacak derslerden oluşacak hak kaybından öğrenci sorumludur.

Yaz Okulu Notlarının Teslimi

Öğrencilerin derslerinin değerlendirilebilmesi için üniversitelerin yaz okulundan yararlanan ve başarılı olan öğrenciler başarılı oldukları bu derslere ait notlarını kapalı zarf içerisinde resmi yazı ve ekindeki not belgelerini şahsen veya ilgili üniversiteler  tarafından öğrencinin kayıtlı olduğu Dekanlığa/Müdürlüğe, 2020-2021 Eğitim-Öğretim Güz Yarıyılı kayıt dönemine kadar ulaştırmaları gerekmektedir.

 

Yaz Okulundan Ders Alma Kriterleri İçin Tıklayınız.

 

Dilekçeye ulaşmak için tıklayınız.