2018-2019 Bahar Dönemi Amasya Üniversitesi Kurumlar Arası Yatay Geçiş Kontenjanları İle Başvuru ve Değerlendirme Takvimi

Ress _495x 155 (1)

YATAY GEÇİŞ BAŞVURU FORMU 

YATAY GEÇİŞ KRİTERLERİ

(Formları indirmek için tıklayınız.)