AMASYA  ÜNİVERSİTESİ

2017 - 2018 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI BAHAR YARIYILI

KAYIT YENİLEME VE DERS KAYIT İŞLEMLERİ DUYURUSU

2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar Yarıyılı Kayıt Yenileme (Ders Kayıt) İşlemleri; 29.01.2018 - 02.02.2018 tarihleri arasında, İnternet üzerinden aşağıdaki adımlar ve açıklamalara göre öğrenciler tarafından yapılacaktır; 

Öğrenciler 2017-2018 Eğitim-Öğretim Yılı Bahar yarıyılında ödeyecekleri katkı payı veya öğrenim ücretlerini  ( Normal Süresini aşan öğrenciler, İkinci Üniversiteye kayıtlı öğrenciler  ile İkinci Öğretim ve Uzaktan Öğretim Öğrencileri)  http://obs.amasya.edu.tr/  sayfasından görebileceklerdir.

 1- İkinci öğretim öğrencilerinin ve normal öğrenim süresini aşan birinci öğretim öğrencilerinin; Katkı Payı/Öğrenim Giderinin 1. Taksitini 29.01.2018 - 02.02.2017 tarihleri arasında  Türkiye Halk Bankası'nın Türkiye genelindeki herhangi bir şubesinden,  öğrenci numarası ile Amasya Üniversitesi öğrenci tahsilat hesabına yatırması gerekmektedir. (Bankadan alınacak makbuzun öğrenci tarafından saklanmasında yarar vardır.)

2- Öğrenci şifresi ile, İnternet bağlantısı olan herhangi bir bilgisayardan ;  29.01.2018 - 02.02.2018 tarihleri arasında, http://obs.amasya.edu.tr/ adresine girilerek, Amasya Üniversitesi  Kullanıcı Adı ve Şifresi ile ders kayıt işlemleri yapılacaktır.

3- Ders kaydı ve kredi sınırları ile diğer hükümler için, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı web sayfasında yer alan güncel yönetmelik ve yönergelerin, ders kaydından önce okunması gerekmektedir.

4- Danışman, öğrencinin akademik hedeflerini ve geçmiş başarılarını dikkate alarak, öğrencinin ders seçiminde kendisine önerilerde bulunur. Öğrenci kayıt yenileme işlemlerini yapmakla yükümlüdür ve tüm kayıt yenileme işlemlerinden sorumludur.

5- Ders kayıt işlemleri sistem üzerinden, danışman tarafından kontrol edilir. Eksik ve hatalar var ise öğrenci durumu danışmanına bildirir, öğrenci kayıt süresi içerisinde gerekli düzeltmeleri yapmak zorundadır. Danışmanın, rehberlik hizmeti dışında sorumluluğu yoktur.

6- Ders kayıt işlemlerini yapmayan veya tamamlamayan öğrencinin ilgili yarıyıllarda kaydını yenilemediği kabul edilir, derslere devam etmesi ve sınavlara girmesi durumunda devamları ve sınavları geçersiz sayılır. Danışman tarafından onay verilmeyen derslere kayıt işlemi yapılmamış sayılır.

7- 29.01.2018 - 02.02.2018   tarihleri arasında kayıt yenileme işlemlerini mazereti nedeniyle yapamayan öğrenciler, Üniversitemiz Önlisans, Lisans Eğitim ve Öğretim Yönetmeliğinin ilgili maddelerinde belirtilen mazeretlerini belirtir belgelerini ilgili fakülte/yüksekokula dilekçe ekinde vermek kaydıyla 05-09 Şubat  2018 tarihleri arasında kayıtlarını yeniletebilirler. Talebini ve mazerete ilişkin belgelerini bu tarihler arasında vermeyen  öğrenci Yönetmelik gereğince, kayıt yenileme başvuruları kabul edilmez.

Mazereti kabul edilen öğrenciler 5-9 Şubat 2018 tarihleri arasında katkı payı veya öğrenim ücretlerini ilgili bankaya tam olarak yatırdıktan sonra ders seçip onay vermeleri halinde mazeretli ders kaydı yapılmış olur. Aksi halde mazeretli kayıt yenileme işlemi yapılmaz.

8- Öğrenci tarafından onaylanmış derslerin listesi sistem üzerinden elektronik ortamda alınabilir.

10- Güncel mevzuatlara, akademik takvime ve 2017-2018 Bahar Yarıyılı  katkı payı veya öğrenim ücretlerine aşağıdaki linklerden ulaşılabilir.

 

a)-Güncel mevzuatlara ulaşmak için buraya tıklayınız…!

b)-Akademik takvimlere ulaşmak için buraya tıklayınız…!

c)-2017-2018 Bahar yarıyılı katkı payı veya öğrenim ücretleri için buraya tıklayınız…!