Görev Dağılım Çizelgesi

Okul Müdürü

Müdür Yardımcıları

Yüksekokul Sekreteri

Öğrenci İşleri Görev Dağılım Çizelgesi

Müdür Sekreteri ve Evrak Kayıt İşlemleri

Mali İşler (Tahakkuk ve Maaş İşlemleri)

Satın Alma

Taşınır Kayıt Kontrol - Bütçe - İç Kontrol

Bilgi İşlem

Ösym

Kütüphane ve Bölüm Sekreterliği

Santral

Teknik Hizmetler

Yardımcı Hizmetler

Güvenlik Hizmetleri