Akademik Personel

Ad Soyad : Ferda ESER
Fakülte : Suluova Meslek Yüksekokulu
Personel türü : Akademik
Bölüm : Mülkiyet Koruma ve Güvenlik
Ünvanı : Doç. Dr.
E-Posta : ferda.eser@amasya.edu.tr
Dahili : 3121
Oda No :

 

ÖZGEÇMİŞ

Adı Soyadı: Ferda ESER

Doğum Tarihi: 20.07.1981

Öğrenim Durumu:

Derece

Bölüm/Program

Üniversite

Yıl

Lisans

Kimya Öğretmenliği

Gazi Üniversitesi

1999-2004

Y. Lisans

Organik Kimya

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2004-2006

Doktora

Organik Kimya

Gaziosmanpaşa Üniversitesi

2006-2012

 

Yüksek Lisans Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Ekstraksiyon yöntemiyle Kızılağaç (Alnus Glutinosa L. Gaertn) yapraklarından mürekkep yapımı

Danışman: Prof. Dr. Adem ÖNAL

 

Doktora Tez Başlığı ve Tez Danışman(lar)ı :

Yabani sinameki (Colutea cilicica Boiss et Bal.) bitkisinin fitokimyasal incelenmesi ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi

Danışman: Prof. Dr. Adem ÖNAL

 

Görevler:

Görev Ünvanı

Görev Yeri

Yıl

Doç. Dr.

Amasya Üniv. Suluova MYO

2018-

Yrd. Doç. Dr.

Amasya Üniv. Suluova MYO

2016-2018

Arş. Gör. Dr.

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü

2012-2015

Arş. Gör.

Gaziosmanpaşa Üniv. Fen-Edebiyat Fak. Kimya Bölümü

2004-2011

 

İdari Görevler

Amasya Üniv. Suluova MYO, Mülkiyet Koruma ve Güvenlik Bölüm Başkanı (2016-

 

Projelerde Yaptığı Görevler:

TÜBİTAK Projeleri

 

Kök Boyada Söğüt Dallarından Fermantasyonla Mordan Tekniği Geliştirilmesi, TEYDEB Ar-Ge Projeleri Destekleme Programı(Yakupoğlu Kilimcilik), (TEYDEB-7081093), Akademik danışman, 2008-2010.

 

Nepeta Fissa Ca Meyer Bitkisinden Aktif Bileşiklerin Biyoaktivite Yönlendirmeli İzolasyonu ve Karakterizasyonu Tübitak 3001 projesi, (113Z915), Proje yürütücüsü, 2014-2017.

 

 

Bilimsel Araştırma Projeleri (BAP)

 

Kızılağaç (Alnus glutinosa L. gaertn) yapraklarının mürekkep yapımında kullanılabilirliğinin araştırılması (2004/29), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2004-2006.

 

Yabani sinameki (Colutea cilicica Boiss et Bal.) bitkisinin fitokimyasal incelenmesi ve antioksidan aktivitelerinin belirlenmesi (2008/52), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2008-2012

 

Tokat ve çevresinde halk ilacı olarak kullanılan bazı bitki ve bitki karışımlarının antiproliferatif ve immunosupresif etkilerinin araştırılması (2010/39), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2010-2012.

 

Bitkisel atık maddelerin tekstil endüstrisinde boyarmadde kaynağı olarak değerlendirilmesi (2012/107), Gaziosmanpaşa Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Yürütücü, 2012-2013.

 

Suluova'nın Ekonomik Sorunları ve Çözüm Önerileri (FMB-BAP 17-0236), Amasya Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri, Araştırmacı, 2017- (13250 TL)

 

 

 

Bilimsel Kuruluşlara Üyelikler:

Kimya Bilim Kulübü

 

YAYINLAR

  1. A.  SCI (Science Citation Index) ve SCI Expanded kapsamında  yer alan makaleler:

A1. Sari, A.,Karaipekli, A., Akcay, M., Onal, A., Kavak, F., 2006.“Palmitic Acid Blends as Shape-Stabilized Phase Charge Material for Latent Heat Thermal Energy”,Asian Journal of Chemistry,18(1), 439-446.

 

A2. Merdan, H., Eray, F., Onal, A., Kavak, F., 2008. “Extraction of Total Dyestuff from Centaury (Hypericum scabrum L.) and Dyeing of Natural Fibres under Different Conditions”, Asian Journal of Chemistry, 20 (1), 608-614.

 

A3. Kavak, F. and Onal, A., 2008. “Parametres for Fountain Pen Ink Using Common Alder (Alnus glutinosa L. gaertn) Leaves by Fermentation Method”, Asian Journal of Chemistry, 20 (1), 793-798.

 

A.4. Telci, I., Sahin Yaglioglu, A., Eser, F., Aksit, H., Demirtas, I., Tekin, S., 2014. Comparison of seed oil composition of Nigella sativa L. and N. damascena L. during seed maturation stages, Journal of American Oil Chemical Society, 91(10), 1723-1729.

 

A5. Eser, F. and Onal. A., 2015. Dyeing of wool and cotton with extract of the nettle (Urtica dioica L.) leaves, Journal of Natural Fibers, 12:222-231.

 

A.6. Eser, F., Sanal, S., Temiz, C., Yilmaz, F., and Onal, A., 2015. Effect of acid pretreatment on the dyeing performance of walnut (Juglans regia) leaves on wool fibers, Fibers & Polymers, 16(8), 1657-1662.

 

A.7. Sahin Yaglioglu, A., Eser, F., Tekin, S. and Onal, A., 2016. Antiproliferative activities of several plant extracts from Turkey on rat brain tumor and human cervix carcinoma cell lines, Frontiers in Life Sciences, 9(1), 69-74.

 

A8. Eser, F., Tutak, M., Onal, A., Meral, B., 2016. Dyeing of wool and cotton fabrics with leaves of apple (Malus domestica) tree. Journal of Natural Fibers, 13(3), 289-298.

 

A.9. Eser, F., Aktas, E., Onal, A., 2016. Dyeing quality of walnut shells on polyester and polyester/viscose blended fabrics. Indian Journal of Fibre & Textile Research, 41, 188-194.

 

A.10. Eser, F., Sahin Yaglioglu, A., Dolarslan, M., Aktas, E., Onal, A., 2017. Dyeing, fastness, and cytotoxic properties, and phenolic constituents of Anthemis tinctoria var. tinctoria (Asteraceae). The Journal of the Textile Institute, (in press).

 

A.11. Eser, F., Mutlu Altundag, E., Gedik, G., Demirtas, I., Onal, A., Selvi, B., 2017. Anti-inflammatory effect of D-pinitol isolated from the leaves of Colutea cilicica Boiss et Bal. on K562 cells. Turkish Journal of Biochemistry, (in press).

 

A.12. Eser, F., Telci, I., Yilmaz, F., Temiz, C., Aktas, E., Onal, A., 2017. Determination of the dyeing potential of mint and sage crops wastes on wool and cotton fibers. Journal of Natural Fibers, (in press).

 

 

 

  1. B.  Uluslararası diğer hakemli dergilerde yayınlanan makaleler:

B1. Kavak, F., Onal, A., Seyfikli, D., 2010. “Usage of willow extract as mordant agent and dyeing of wooden and fiber samples with onion (Allium cepa) shell”, Rasayan Journal of Chemistry, 3 (1), 1-8.

 

B2. Eser, F., Onal, A., and Unal, A., 2013. “Investigation of dyeing properties of pine wood samples with Allium cepa that pretreated by willow extract”, Journal of New Results in Science, 2, 1-7.

 

B3. Onal, A., Eser, F., and Akıncı, İ., 2013. “Extraction of dyestuff from basil (Ocimum basilium) and investigation of dyeing properties of cotton and wool fabrics using (urea + ammonnia + calcium oxalate) mixture”, Journal of New Results in Science, 2, 19-25.

 

B4. Onal, A., Eser, F., and Kiraci, S., 2014. “Investigation of Dyeing Properties of Vine (Vitis vinifera L.) Leaves on Wool and Cotton Fabrics", Journal of New Results in Science, 2, 16-21.
 
B5. Onal, A., Acar, N., Eser, F., and Cakir, U., 2015. “Investigation of the dyeing properties of Sideritis trojana ehrend in the fabrics that pre-treated with willow extract”, Journal of New Theory, 8, 92-100.
 
B6. Efil, H., Onal, A., Eser, F., and Cakir, U., 2015. “Investigation of usage in dyeing of textile of pomegranate (Punica granatum) juice”, Journal of New Theory, 9, 11-21.
 
B7. Eser, F., 2016. Kızılağaç yapraklarının tekstil endüstrisinde boyarmadde kaynağı olarak değerlendirilmesi. Anadolu Üniversitesi Bilim ve Teknoloji Dergisi A-Uygulamalı Bilimler ve Mühendislik, 17(1), 199-207. (Ulakbim veri tabanında taranan dergi).
 
B8. Onal, A., Eser, F., Bayrak, S., 2017. Investigation of dyeing properties of different fabric species with Alkanna orientalis root extract. Journal of Food Science and Engineering, 7, 213-220.
 

 

C. Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitabında (Proceedings) basılan bildiriler:

C1. Saygı, K.O., Sahin, A., Kavak, F., Aksit, H. and Erenler, R., “Determination of Phenolic Compounds in some Juniperus Species Grown in Amasya (Turkey)”, 1st International Symposium on Secondary Metabolites, Pamukkale University, 12-15 September, Denizli, 2011 (poster).

 

C2. F. Eser, M. Elmastaş, A. Onal,Comparison of DPPH Radical Scavenging Activities of Different Herbal Teas”, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, İstanbul, 2013 (poster).

 

C3. F. Eser, H. Aksit, İ. Demirtaş, A. Onal, Determination of fatty acid content of ribwort plantain (Plantago lanceolata) plant, 44th World Chemistry Congress, 11-16 August, İstanbul, 2013 (poster).

 

C4. F. Eser, İ. Demirtaş, S. Koldas and L. Behcet, “Phenolic content of Nepeta fissa CA Meyer and its antiproliferative activity against HeLa cell lines”, Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)”, 18-21 September, İstanbul, 2014 (poster).

 

C5. F. Eser, A. Şahin Yağlıoğlu, İ. Demirtaş and A. Onal, “Phytochemical analysis and cytotoxic activity of Colutea cilicica”, Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)”, 18-21 September, İstanbul, 2014 (poster).

 

C6. F. Eser, A. Şahin Yağlıoğlu, M. Dölarslan, İ. Demirtaş, E. Aktaş and A. Önal, Pyhtochemical analysis, dyeing potential and cytotoxic activity of Alkanna orientalis (L.) Boiss (Boraginaceae), Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)”, 18-21 September, İstanbul, 2014 (poster).

 

C.7. A. Şahin Yağlıoğlu, F. Eser, M. Dölarslan and İ. Demirtaş, “Phytochemical Analysis, dyestuff potential and cytotoxic activity of Anthemis tinctoria var. tinctoria (Asteraceae)”, Fourth International Meeting on Pharmacy & Pharmaceutical Sciences (IMPPS-4)”, 18-21 September, İstanbul, 2014 (poster).

 

C8. F. Eser, İ. Demirtas and L. Behcet, New Iridoid from Dichloromethane Extract of Nepeta fissa CA Meyer Plant, IVEK 2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 27-29 November, İstanbul, 2015 (poster).

 

C9. F. Eser, İbrahim Demirtaş, Muhammed Altun, Serkan Koldaş, Lütfi Behçet, Antiproliferative Activities of Nepeta fissa CA Meyer Plant Against C6 Cell Lines, IVEK 2nd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 27-29 November, İstanbul, 2015 (poster).

 

C.10. F. Eser, A. Sahin Yaglioglu, “Antiproliferative activity of Centaurea virgata Lam. and isolation of its secondary metabolites”, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April, İstanbul, 2017 (oral).

 

C11. A. Sahin Yaglioglu, F. Eser, “Phytochemical content of the extracts of Centaurea virgata Lam.”, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April, İstanbul, 2017 (poster).

 

C12. A. Sahin Yaglioglu, F. Eser, “Antiproliferative activities of the fatty acid contents of Nigella sativa and Nigella damascena”, IVEK 3rd International Convention of Pharmaceuticals and Pharmacies, 26-29 April, İstanbul, 2017 (poster).

 

C13. F. Eser, A. Sahin Yaglioglu, M. Samil Yaglioglu, I. Demirtas, “The antiproliferative and antioxidant activities of the essential oils of stinking juniper (Juniperus foeditissima Willd.), I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10-12 Mayıs, Konya, 2017 (oral).

 

C14. F. Eser, A. Sahin Yaglioglu, E. Aktas, A. Onal, I. Demirtas, “Phytochemical content of Centaurea polypodiifolia boiss. var. polypodiifolia”, I. Uluslararası Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Kongresi, 10-12 Mayıs, Konya, 2017 (poster).

 

 

 

D. Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler:

 

D1. Önal, A.,Durnaoğlu, Ü., Işıldak, Ö., Kavak, F., “Portakal (Citrus sinensis) Kabuğundan Boyar Madde Ekstraksiyonu: Protein ve Selülozik Elyaf Boyamadaki Kullanılabilirliği”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi 30 Eylül- 4 Ekim 2005,  İzmir (poster).

 

D2. Önal, A.,Demir, B., Pekpak, İ., Kavak, F., “Havaciva (Alkanna tinctoria)  Bitkisinin Yün, Tüylü Derive Pamuklu Kumaş Boyamadaki Kullanılabilirliği”, XIX. Ulusal Kimya Kongresi, Ege Üniversitesi 30 Eylül- 4 Ekim 2005,  İzmir (poster).

 

D3. Kavak, F., Önal, A., “İncir (Ficus carica) Yaprağından Boyar Madde Ekstraksiyonu ile, Yün, Tüylü Deri ve Pamuklu Kumaş Boyamadaki Kullanılabilirliği” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi 4-8 Eylül 2006, Kayseri (poster).

 

D4. Kavak, F., Önal, A., “Kızılağaç (Alnus glutinosa L. gaertn) Yapraklarının Mürekkep Yapımında Kullanılabilirliğinin İncelenmesi” XX. Ulusal Kimya Kongresi, Erciyes Üniversitesi 4-8 Eylül 2006, Kayseri (poster).

 

D5. Kavak, F., Önal, A., Seyfikli, D., “Söğüt (Salix alba) ekstraktı mordanlı elyaf ve ahşap numunelerin soğan kabuğu ile boyanması”, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi 16-20 Haziran 2009, Sivas (poster).

 

D6. Kavak, F., Önal, A., Elmastaş, M., “Colutea cilicica bitkisi üzerine bazı fitokimyasal araştırmalar ve antioksidan etkinliğinin incelenmesi”, XXIII. Ulusal Kimya Kongresi, Cumhuriyet Üniversitesi 16-20 Haziran 2009, Sivas (poster).

 

D7. Kavak, F., Önal, A., “Yabani Sinemaki (Colutea cilicica) Bitkisinin Sabit Yağlarının Belirlenmesi ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak (poster).

 

D8. Öztav, F., Kavak, F., Önal, A., “Havaciva (Alkanna tinctoria) Bitkisinin Selülozik ve Protein Elyaf Boyar Maddesi Olarak Kullanılabilirliği”, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak (poster).

 

D9. Çelikarslan, E., Akdoğan, N., Üremiş, M.M., Kavak, F. ve Önal, A., Soğan Kabuğundan (Allium cepa L.) Boyar Madde Ekstraksiyonu İle Yün, Pamuklu Kumaş, Ahşap Boyama Özelliklerinin İncelenmesi ve Limonun Mordan Etkisi, XXIV. Ulusal Kimya Kongresi, Zonguldak Karaelmas Üniversitesi, 29 Haziran-2 Temmuz 2010, Zonguldak (poster).

 

D10. Eser, F., Şahin, A., Akşit, H. ve Önal, A., Althaea officinalis Bitkisinin sabit yağlarının Antiproliferatif ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum (poster).

 

D11. Eser, F., Şahin, A., ve Elmastaş, M., Hibiscus sabdariffa Farklı Polaritelerdeki Ekstraktlarının Antioksidan Aktivitesinin Belirlenmesi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum (poster).

 

D12. Şahin, A.,Eser, F., Akşit, H. ve Demirtaş, İ., Glycyrrhiza glabra Bitkisinin Sabit Yağlarının Antiproliferatif ve Antioksidan Aktivitelerinin İncelenmesi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum (poster).

 

D13. Şahin, A., Eser, F. ve Tekin, Ş., Hibiscus sabdariffa Farklı Polaritelerdeki Ekstraktlarının Antiproliferatif Aktivitesinin Belirlenmesi, XXV. Ulusal Kimya Kongresi, Erzurum Atatürk Üniversitesi, 27 Haziran-2 Temmuz 2011, Erzurum (poster).

 

D14.  A. Önal, M. Yılmaz, M. Bakraç, F. Eser. “Ekşi Hamur Mayası ile Ön işlem Görmüş Selülozik ve Protein Materyallerinin Soğan kabuğu (Allium cepa L.) Ekstraktıyla Boyanma Özelliklerinin İncelenmesi”. 3. Öğrenci Kongresi. 13-15 Eylül,  Aydın, 2012 (poster).

 

D.15. F. Eser, H. Akbaş, A. Önal, A. Karadağ, “2-Nitroanilin içeren bazı azo boyarmaddelerinin metal komplekslerinin sentezi, karakterizasyonu ve tekstil boyamacılığında kullanılabilirliğinin incelenmesi”, IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran, Tokat, 2013 (poster).

 

D16. F. Eser, İ. Demirtaş, A. Önal, N. Acar, “Yabani sinameki bitkisinden D-pitinol bileşiğinin izolasyonu ve karakterizasyonu” Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran, Bursa, 2013 (poster).

 

D17. F. Eser, H. Akşit, N. Acar, A. Önal,İ. Demirtaş, “Civan perçemi (Alchillea millefolim) yapraklarının uçucu bileşenlerinin belirlenmesi” Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran, Bursa, 2013 (poster).

 

D18. F. Eser, H. Akşit, S. Ö. Özturan, S. Çekirdek,İ. Demirtaş, A. Önal, “Kalecik Yöresinde Yetiştirilen Kalecik Karası Üzümünden Üretilen Bazı Ürünlerde Kullanılan Pestisit Kalıntısının GC-MS ile tayini” Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran, Bursa, 2013 (poster).

 

D19. F. Eser, İ. Demirtaş, S. Ö. Özturan, N. Acar, A. Önal, “Colutea cilicica Bitkisinden Steroidlerin İzolasyonu” Kromatografi Kongresi, 19-22 Haziran, Bursa, 2013 (poster).

 

D20. N. Acar, F. Eser, A. Şahin Yağlıoğlu, A. Önal ve Ş. Tekin, “Ayak mantarı tedavisinde kullanılan bitki karışımının antiproliferatif aktivitesinin belirlenmesi”, 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya (poster).

 

D21. F. Eser, A. Şahin Yağlıoğlu, N. Acar, A. Onal, “Kızılağaç (Alnus glutinosa L. gaertn) bitkisinin antiproliferatif potansiyelinin belirlenmesi”, 1. İlaç Kimyası, Üretimi, Teknolojisi ve Standardizasyonu Kongresi, 29-31 Mart 2013, Antalya (poster).

 

D.22. F. Eser, E. Aktaş ve A. Önal, “Ekstraksiyon ve boyama koşullarını optimize ederek ceviz kabuklarının poliester ve poliester-viskon karışımı kumaşları boyama potansiyelinin incelenmesi”, 5. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongre ve Sergisi, 1-4 Eylül 2014, Tokat (poster).

 

D23. B. Selvi, M. Sadıkoğlu, Ü.İ. Soylu,  S. Yılmaz, F. Eser, A. Önal,Poli (4-aminobenzen sülfonik asit) ile modifiye edilmiş camsi karbon elektrotta kuersetin’in elektrokatalitik yükseltgenmesi”, 27. Ulusal Kimya Kongresi, 23-28 Ağustos 2015, Çanakkale (poster).

 

D.24. F. Eser, M. Altun, İ. Demirtaş, L. Behçet, “Nepeta fissa C.A. Meyer bitkisinden sekonder metabolitlerin izolasyonu ve antiproliferatif aktivitesi”, III. Ulusal Organik Kimya Kongresi, 5-8 Eylül 2016, Trabzon (sözlü).

 

E. Uluslararası atıflar:

E1. Makale: Telci, I., Sahin Yaglioglu, A., Eser, F., Aksit, H., Demirtas, I., Tekin, S., 2014. Comparison of seed oil composition of Nigella sativa L. and N. damascena L. during seed maturation stages, Journal of American Oil Chemical Society, 91(10), 1723-1729.

Atıf: Toma, C.C., Olah, N.K., Vlase, L., Mogosan, C., Mocan, A., 2015. Comparative studies on polyphenolic composition, antioxidant and diuretic effects of Nigella sativa L. (Black cumin) and Nigella damescana L. (Lady-in-a-Mist) seeds, Molecules, 20(6), 9560-9574.

E.2. Makale: Merdan, H., Eray, F., Onal, A., Kavak, F., 2008. “Extraction of Total Dyestuff from Centaury (Hypericum scabrum L.) and Dyeing of Natural Fibres under Different Conditions”, Asian Journal of Chemistry, 20 (1), 608-614.

Atıf: Tutak, M., Benli, H., 2012. Dyeing properties of textiles by Turkish hazelnut (Corylus colurna): leaves, coat, shell and dice, Coloration Technology, 128(6), 454-458.

Tutak, M., Benli, H., 2011. Colour and fastness of fabrics dyed with walnut (Juglans regia L.) base natural dyes, Asian Journal of Chemistry, 23(2), 566-568.

 

F. Bilimsel etkinlikler:

F1.“2D NMR teknikleri ile yapı analizi” Çalıştayı, 25. Uluslararası Katılımlı Ulusal Kimya Kongresi, 27.06.2011 - 02.07.2011, Erzurum.

F2. Kongre sosyal program görevlisi; IV. Ulusal Anorganik Kimya Kongresi, 30 Mayıs-2 Haziran 2013, Tokat.

F3. “Mühendislik ve Teknoloji alanında Tübitak Araştırma Projeleri Hazırlama Çalıştayı” 18-20 Kasım 2013; 16-18 Aralık 2013, Tokat.

F4. EsAn-2014, III. Eser Analiz Çalıştayı, Çalıştay sekreterliği ve Yerel Kurul üyeliği, 15-18 Mayıs 2014, Tokat.

F5. V. Ulusal Polimer Bilim ve Teknolojisi Kongresi, Yerel Kurul Üyeliği, 1-4 Eylül 2014, Tokat.

 

 

G. Aldığı Burslar:

G.1. TÜBİTAK-BİDEB 2211 Yurtiçi Doktora Burs Programı