Akademik Personel

Ad Soyad : İdris BEKTAŞ
Fakülte : SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Personel türü : AKADEMİK
Bölüm : Bitkisel ve Hayvansal Üretim Bölümü
Ünvanı : Dr. Öğr. Üyesi
E-Posta : idris.bektas@amasya.edu.tr
Dahili : 3124
Oda No :

 

ÖĞRENİM BİLGİSİ

Doktora
FEN BİLİMLERİ ENSTİTÜSÜ/BİYOMÜHENDİSLİK VE BİLİMLERİ ANABİLİM DALI (DİSİPLİNLERARASI)
Tez adı: AMASYA İLİNDE YETİŞTİRİLEN SOĞANLARDA GÖRÜLEN DİP ÇÜRÜKLÜĞÜ ETMENİ Fusarium oxysporum f.sp. cepae'nin KARAKTERİZASYONU VE BİTKİ GELİŞİMİNİ TEŞVİK EDEN KÖKBAKTERİLERİ İLE BİYOLOJİK MÜCADELESİ (2017) Tez Danışmanı:(MUSTAFA KÜSEK)
KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ
8/Mayıs/2017


 Yüksek Lisans

EĞİTİM FAKÜLTESİ/ORTAÖĞRETİM FEN VE MATEMATİK ALANLAR EĞİTİMİ BÖLÜMÜ/ÇUKUROVA ÜNİVERSİTESİ/2009


 Yüksek Lisans

KAHRAMANMARAŞ SÜTÇÜ İMAM ÜNİVERSİTESİ/FEN-EDEBİYAT FAKÜLTESİ/BİYOLOJİ BÖLÜMÜ/BİYOLOJİ ANABİLİM DALITez adı: Isatis tinctoria L. subsp.tomentella (Boiss) P.H Davis (Brassicaceae)'den indigo öncüllerinin tespiti ve doğal indigo solüsyonunun insan lenfositleri üzerine genotoksik etkisi(2011) Tez Danışmanı:(ŞENGÜL KARAMAN)


Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayımlanan Makaleler

1.BEKTAŞ İDRİS,KÜSEK MUSTAFA (2019). PHYLOGENETIC AND MORPHOLOGICAL CHARACTERIZATION OF FUSARIUM OXYSPORUM f.sp. CEPAE THE CAUSAL AGENT OF BASAL ROT ON ONION ISOLATED FROM TURKEY. FRESENIUS ENVIRONMENTAL BULLETIN, 28(3), 1733-1742.(Yayın No: 4574524)

2.BEKTAŞ İDRİS,KARAMAN ŞENGÜL,DIRAZ EMEL,ÇELİK MUSTAFA (2016). The role of natural indigo dye in alleviation of genotoxicityof sodium dithionite as a reducing agent. CYTOTECHNOLOGY, 68(6), 2245-2255. (Yayın No: 3122103)

3.. Bektaş  İ,  Ücük  C,  Küsek  M  2020.  Bazı  Tanenlerin    Soğan  (Allium  cepa    L.)    Dip  Çürüklüğü  Hastalık  Etmeni Fusarium  oxysporum   f.sp.cepae Üzerine  Antifungal  Etkisi.  KSÜ  Tarım  ve  Doğa  Derg  23  (1):  1-6.  DOI:
10.18016/ksutarimdoga.vi.582007.


Uluslararası bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında (proceedings) basılan bildiriler

1.BEKTAŞ  İDRİS,KÜSEK  MUSTAFA,ÜCÜK  CEYDA  (2019).    Biological  Control  Studies  By  Using Phosphate Solubilising Pantoea  Agglomerans Strain.  3. International Conference on Agriculture,
Food, Veterinary and Pharmacy Sciences (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:5020790).

2.BEKTAŞ İDRİS,KÜSEK MUSTAFA,ÜCÜK CEYDA (2019).  Fungal Diseases And Symptoms At The Onion  Production  Areas.    3.  International  Conference  on  Agriculture,  Food,  Veterinary  and Pharmacy  Sciences  (Özet  Bildiri/Poster)(Yayın  No:5020808)

3.BEKTAŞ İDRİS,KÜSEK MUSTAFA (2017).  Investigation of the Effect of Bacillus subtilis Application on Onion(Allium cepa) Root Growth.  1st International Organic Agriculture and Biodiversity Symposium, 146-146. (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3643635).

4.BEKTAŞ İDRİS,KARAMAN ŞENGÜL,DIRAZ EMEL,ÇELİK MUSTAFA (2017).  Comparison of the Genotoxic Effect of Isatis tinctoria  L.subsp. tomentella  Dye Extracts Obteined Different pH.  II.International  Symposium  on  Multidisciplinary  Studies  (ISMS),  57-57.  (Özet  Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın  No:3551138)

5.BEKTAŞ İDRİS,KÜSEK MUSTAFA (2017).  Ecology of Fungal Root-Rot Agents in the Onion (Allium cepa L.) Fields of Amasya Province.  ECOLOGY 2017 INTERNATIONAL SYMPOSIUM, 524-524.(Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3551127).

6.BEKTAŞ  İDRİS,KÜSEK  MUSTAFA  (2017).    Antifungal  Effect  of  borates    Against  Fusarium oxysporum f.sp. cepae, the Causal Agent of Basal Rot of Onion.  II. International Symposium on Multidisciplinary Studies (ISMS), 58-58. (Özet Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3643575).

7.BEKTAŞ İDRİS,BÖLEK YÜKSEL,KÜSEK MUSTAFA (2016).  Bazı Toprak Bakterilerinin Kaya Fosfatı Çözme Özelliklerinin İncelenmesi.  Uluslararası Katılımlı Türkiye VI. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3123186).

8.BEKTAŞ İDRİS,BÖLEK YÜKSEL,KÜSEK MUSTAFA (2016).  Fusarium  oxysporum  f sp   cepae  FOC Farklı sıcaklık ve PH daki Gelişiminin İncelenmesi.  Uluslararası Katılımlı VI. Bitki Koruma Kongresi (Özet Bildiri/Poster)(Yayın No:3122872)

9.BEKTAŞ İDRİS,BÖLEK YÜKSEL,BARDAK ADEM,TEKEREK HALİL,KORHAN HAMDULLAH (2014).Tohumculuğun Dünyada ve Türkiyede Genel Durumunun Değerlendirilmesi.  5.Uluslararası Katılımlı Tohumculuk Kongresi, 1, 19-22. (Tam Metin Bildiri/Sözlü Sunum)(Yayın No:3448689)

 


Ulusal bilimsel toplantılarda sunulan ve bildiri kitaplarında basılan bildiriler

1.KILIÇ DUDU DUYGU,BEKTAŞ İDRİS,YILDIRIM CENGİZ (2014).  Yeni Çevresel Paradigma Ölçeğiyle Amasya  Çiftçilerin  Çevresel  Tutumunun  Belirlenmesi.    22.Ulusal  Biyoloji  Kongresi,  948  (Özet Bildiri/Poster)(Yayın  No:3448687)


Projelerde Yaptığı Görevler:

1. Suluova’nın ekonomik sorunları ve çözüm önerileri, Yükseköğretim Kurumları tarafından desteklib i l i m s e l a r a ş t ı r m a p r o j e s i , A r a ş t ı r m a c ı : Y I L D I R I M C E N G İ Z , Y ü r ü t ü c ü : K A R A V İ N MURAT,Araştırmacı:ACUN SULTAN,Araştırmacı:ÇAĞLAR ÖZCAN,Araştırmacı:KILINÇGÖZDE,Araştırmacı:ESER FERDA,Araştırmacı:SEYREKOĞLU FADİME,Araştırmacı:BATI AY EBRU,Araştırmacı:BEKTAŞ İDRİS,Araştırmacı:OBA İLTER ŞİRİN,Araştırmacı:USTAOĞLU MELİH SERCAN,Araştırmacı:GÖKMEN SEDAT,Araştırmacı:ÖZKÖK ARDA ONUR,Araştırmacı:ÖZDOĞAN SARIKOÇ GÜLHAN,Araştırmacı:ŞAHAN CAN,Araştırmacı:ÇINAR İNCİ BAHAR,Araştırmacı:AYGÜL FARUK,Araştırmacı:AKÇİN ADNAN,Araştırmacı:KOCAMAN BERİL, , 01/05/2017 - 06/04/2018

2.Amasya ilinde yetiştirilen soğanlarda görülen dip çürüklüğü etmeni Fusarium oxysporum f.sp.cepae’nin karakterizasyonu ve bitki gelişimini teşvik eden kökbakterileri ile biyolojik mücadelesi,Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:KÜSEK MUSTAFA,Araştırmacı:BEKTAŞ İDRİS, , 01/01/2014 - 08/05/2017 (ULUSAL)

3.Topraktaki Önemli Fosfat Çözücü Bakterilerin İzolasyonu,Tanılanması, Fosfor Çözme DeğerlerininBelirlenip Fosfor Çözme Mekanizmalarının Araştırılması, Yükseköğretim Kurumları tarafından destekli bilimsel araştırma projesi, Yürütücü:BEKTAŞ İDRİS, , 01/06/2018-2019  (ULUSAL)

4.Doğu Akdeniz ve çevresinde Yayılış gösteren Isatis ssp çivitotu Türlerinin tespiti Boya kalitesi veİndirubin Miktarı yönünden Verimli Bitkilerin Kültüre Alınması, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2009- 2012 (ULUSAL)

5.Ankyropetalum neuteri ve A arsusianum türlerinin koruma Biyolojisi, TÜBİTAK PROJESİ, Bursiyer, 2007-2010 (ULUSAL)


Üniversite Dışı Deneyim

Öğretmen: Kahramanmaraş Özel Öz Derya İlköğretim Okulu,  Fen ve Teknoloji Öğretmenliği, (Ticari (Özel)) 2009-2012