Akademik Personel

Ad Soyad : SULTAN ACUN
Fakülte : SULUOVA MESLEK YÜKSEKOKULU
Personel türü : Akademik
Bölüm : Gıda İşleme
Ünvanı : ÖĞR.GÖR.
E-Posta : sultan.acun@amasya.edu.tr
Dahili : 3154
Oda No :

 

Lisans: Süleyman Demirel Üniversitesi-27.06.2008

Yüksek Lisans:  SDÜ Fen Bilimleri Enstitüsü-13.07.2011

Yayınlar

Ulusal toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

GÜL H., ÖZÇELİK S., ACUN S., 2009. Isparta Yöresine Özgü "İslamköy Ekmeğinin" Geleneksel Üretim Yöntemi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, 2009 Van. s:306-309.

ACUN S., GÜL H., DİZLEK S., 2009. Arapaşı Çorbasının Üretim Yöntemi, II. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 27-29 Mayıs, 2009 Van. s:528-531.

ACUN S., GÜL H., 2012. Günümüze Değişmeden Gelen Bir Lezzet: “Peksimet”.  III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2012 Konya, 687-689.

GÜL H., ACUN S., 2012. Uyuyan Güzel Burdur’un “Hamursuz”u. III. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu, 10-12 Mayıs, 2012 Konya, 856-857.

GÜL H., TÜRKMEN B., YERLİ G. A., ACUN S., 2012. Bisküvi Üretiminde Nar Çekirdeğinin Kullanılabilme Olanakları, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim, Hatay, 73s.

GÜL H., BIÇAKÇI S., ACUN S., 2012. Buğday Ruşeyminin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi, Türkiye 11. Gıda Kongresi, 10-12 Ekim 2012, Hatay, 80s.

Gül H., Acun S., Köyden H., 2013. Höşmerim. İç Anadolu Bölgesi, 1. Tarım ve Gıda Kongresi, 2-4 Ekim 2013 Niğde. Cilt II, sayfa:322.

H. Gül, S. Acun, F. Hayıt ., 2014. Geleneksel Mısır Ekmeğinin Bazı Kalite Özelliklerinin Belirlenmesi ve Beyaz Ekmek ile Karşılaştırılması. IV. Geleneksel Gıdalar Sempozyumu s:694-697, Adana, Türkiye, Nisan 2014.

Uluslararası toplantıda sunularak tam metin olarak yayımlanan bildiri

ACUN S., GÜL H., DİZLEK H.,  2010. "Bollos to"Boyoz" from Past to Present, 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:493-495.

GÜL H., ACUN S., BIÇAKÇI S., 2010. Rose Dessert with Rose Delight, Rose Jam and Rose Leaves. 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:802-803.

GÜL H. , KILIÇ G.B., ACUN S., 2010. Some Tariditional Bakery Products Special to Lakes Region. 1. International Symposium on "Traditional Foods From Adriatic to Caucasus" Symposium, April, 15-17, Tekirdağ, Turkey, s:496-498.

S. Acun, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Hasuda", 637 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.

S. Acun, S. Döngelli, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Malay", 267 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.

S. Acun, H. Gül, G Coşkun, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "A Traditional Taste: Cherkes Bastısı", 545 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.

S. Acun, H. Gül, 2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" konferansı dahilinde "2 nd. International Symposium on "Traditional Foods from Adriatic to Caucasus" Abstract Book" bildiri kitapçığındaki "Combining Different Cultures Taste: Sembusek", 268 pp., Struga (Ohrid Lake), Makedonia, Ekim 2013.

Hakemli dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

GÜL H., ACUN S., TÜRK S., ÖZTÜRK A., KARA B., 2012. Göller Bölgesi'nde Yetiştirilen Bazı Buğday Çeşitlerinin Fiziksel Özellikleri.Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Derim Dergisi, 29 (2): 21-32.

 

SCI, SSCI ve AHCI tarafından taranan dergilerde yayımlanan teknik not, editöre mektup, tartışma, vaka takdimi ve özet türünden yayınlar dışındaki makale

Gül, H., Yanık, A., Acun, S., 2013. Effects of white cabbage powder on cookie quality. Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (1) : 6 8 - 7 2.

GÜL, H., Acun, S., Şen, H., Nayır N., Türk, S., 2013. Antioxidant activity, total phenolics and some chemical properties of Öküzgözü and Narince grape pomace and grape seed flours Journal of Food, Agriculture & Environment Vol.11 (2): 28 -34.

Acun, S., Gül, H., 2014. Effects of grape pomace and grape seed flours on cookie quality. Quality Assurance and Safety of Crops & Foods. 6 (1), 81-88 pp.

Hülya Gül, Mevlut Gül, Sinem Türk-Aslan, Sultan Acun, Nahide Nayır, Hicran Şen. 2017. Consumer acceptability of bread produced from by-products of wine industry. Volume 26. Fresenius Environmental Bulletin, No. 11/2017. pages 6924-6931.

 

Uluslararası toplantıda sunularak özet metin olarak yayımlanan bildiri

Gül H. Yanık A., Acun S. 2011. Effects of white cabbage powder on cookie quality,International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011, 26-29 May, 2011.s:174.

Acun S., H. Gül, 2014. The antioxidant properties of oat_based breakfast cereals. 2nd International Congress on Food Technology, 111pp., İzmir, Türkiye, 5-7 Kasım, 2014.

S. Acun, Karakaş F.H., Gül H., 2014. The microbial quality of our traditional taste "phyllo". 2nd International Congress on Food Technology. 210pp., Kuşadası, İzmir, Türkiye, 5-7 Kasım, 2014.

Dizlek H., Acun S., Giritlioğlu E., Gül H., 2017. Usage of Quinoa (Chenopodium quinoa Willd.) and Stevia (Stevia rebaudiana Bertoni) in Bakery Products. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 104p.

Gül H., Acun S., Gül M., Kara B., Aslan S.T., Öztürk A., 2017. Physicochemical and Rheological Properties of Wheat Flours Produced in Lake District of Turkey. Abstract Proceeding Book of International Conference on Agriculture, Forest, Food Sciences and Technologies (ICAFOF 2017) Conference, May 15 - 17, 2017, Cappadocia / Turkey, 123p.

Gül H., Gül M., Aslan S.T., Acun S., Nayır N., Şen H., 2016. Consumer acceptability of Breads Fortified with the Grape Pomace and Grape Seed Flours. 15th International Cereal and Bread Congress, April 18-21, 2016, İstanbul, Turkey. p:174.

Uluslararası toplantıda poster, sözlü sunum ile gösterimleri

 Acun S. Gül H.2011. Some Functional Properties of Grape Seed and its Effect on the Quality of Cookies,International Food Congress, Novel Approaches in Food Industry,NAFİ 2011, 26-29 May, 2011.

Yüksek Lisans Tezi

ACUN S., 2011. Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvilik Kalitesi Üzerine Etkisi, Süleyman Demirel Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü Gıda Mühendisliği Anabilim Dalı Yüksek Lisans Tezi, Isparta, 77s.

Ulusal kuruluşlarca desteklenen projede görev alma

Doğal Antioksidan ve Diyet lif Kaynağı Olarak Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının Fonksiyonel Ekmek Üretiminde Kullanılabilme Olanaklarının Araştırılması, Yardımcı Araştırıcı, Tarım Bakanlığı, TAGEM, Araştırma, Geliştirme Destekleri, 2010-2012.

Şarap İşletmeleri Atığı Olan Üzüm Posasının ve Üzüm Çekirdeğinin Bisküvi Kalitesi Üzerine Etkisi, Yardımcı Araştırıcı, SDÜ BAP, Proje No:2077-YL-09, 2009-2010.

Göller Bölgesinde Yetiştirilen Bazı Ekmeklik Buğday Çeşitlerinin Fiziksel, Kimyasal ve Teknolojik Özellikleri ile Ekmek Kalitelerinin Belirlenmesi, Yardımcı Araştırıcı, SDÜ, BAP, 2863-M-11, 2011-2013.

Isparta ilindeki geleneksel ve serbest tip ekmek üreten fırınların değerlendirilmesi, Yardımcı Araştırıcı, SDÜ Bap, Proje No: 2722-M-11, 2012-2014

Alanı ile ilgili olarak panel, konferans, seminer, açık oturum ve söyleşi gibi etkinliklerde konuşmacı yada panelist olarak görev yapmak

Bisküvi Üretiminde Kullanılan Katkı Maddeleri

Çeşitli hububat ürünlerinin karakteristik aromaları ve bu aroma maddelerinin belirlenmesinde kullanılan yöntemler