Sivil Savunma ve İtfaiyecilik

Sondurme

 

SİVİL SAVUNMA VE İTFAİYECİLİK PROGRAMI

Programın Amacı

Yaşanabilecek felaketlerde (deprem, sel, yangın, vs.) arama kurtarma, koruma ve müdahale yapabilecek ve bu konularda kişileri eğitebilecek personel yetiştirme amaçlanmaktadır.

Misyon

Sivil savunma ve itfaiyecilik alanında Dünyadaki teknolojiyi takip eden, tanıyan belirlenen ihtiyaçlara anında cevap verebilen, gerekli eğitim-öğretim yöntemlerini geliştiren güçlü, dinamik ve nitelikli mezunlar yetiştirmek.

Vizyon

Ulusal ve uluslararası alanda mesleki eğitim kalitesini yükselten yetiştirdiği profesyonel elamanlarla sivil savunma ve itfaiyecilik alanında en çok bilinen ve tercih edilen okul olmak.

Programda verilen eğitimin içeriği

Acil durumlara ve afetlere karşı önlemlerin alınması, olay sırasında müdahale edilmesi ve olay sonrasında acil eylem planları içerisinde normal yaşama dönüşü kolaylaştırabilecek nitelikte insan gücüne uygulamaya yönelik fen, teknik, hizmet ve bilişim konularında yeterli bilgileri vermeye yönelik eğitimler olacaktır. Bu elemanların hızla gelişen teknolojiye uyum sağlama, problem çözme, karar verme, sorumluluk alma ve girişimci olma özelliklerine sahip olmalarını sağlamaya yönelik bilgiler içermektedir.

  • Suluova Meslek Yüksek Okulu Sivil Savunma ve İtfaiyecilik Bölümü’nde Normal ve İkinci Öğretim yaptırılmaktadır.

Program yeterlilikleri

A - İtfaiye araç ve ekipmanını kullanabilmek ve temel bakımlarını yapabilmek
B - İtfaiye teşkilatının idari yapısını ve bağlı olduğu yasal mevzuat ve düzenlemeleri anlatabilmek
C - Yangın sınıflarını ve bunlara özgü tehlikeleri tanıyarak doğru söndürücü malzeme ve yöntemle yangına müdahale edebilmek
D - Yangın söndürücü malzemeler, kimyasal içerikleri ve kullanım alanlarını açıklayabilmek
E - Yangın sonrasında yangın nedeninin tespitine yönelik araştırma yapabilmek, delil toplayarak bulguları değerlendirebilmek
F - Kurtarma amacıyla kullanılan araç ve donanımdan faydalanarak kurtarma operasyonları yapabilmek
G - Bina içi ve dışında yangın güvenliğine yönelik olarak alınması gereken önlemleri belirleyebilmek, teknik çizimler yardımıyla gösterebilmek ve uygulayabilmek
H - Harita ve krokiler üzerinden doğal (deniz, göl, akarsu vb) ve doğal olmayan (su deposu, hidrant vb) su kaynaklarını tespit edebilmek ve bu kaynakları gösteren krokiler çizebilmek
I - Bina içi, bina dışı ve özel yangınlara müdahale organizasyonları yapabilmek
J - Afet ve acil durumlara yönelik planlama ve organizasyonları yapabilmek ve yönetebilmek
K - İtfaiye personelinin sahip olması gereken fiziksel yeterlilik, ahlak, dürüstlük, saygı gibi niteliklerin önemini kavramak ve insanlara güven verebilmek
L - Kimyasal maddelerin tehlikelerini ve müdahale yöntemlerini tanımlayabilmek

Çalışma Alanları ve İş Bulma Olanakları

Belediyelere bağlı İtfaiye Teşkilatlarında, Havaalanlarında ARFF memuru olarak ve çeşitli turizm işletmelerinde, endüstriyel tesislerde Yangın Güvenlik Uzmanı olarak çalışabilmektedirler. Acil durum müdürlüklerinde arama kurtarma teknikeri,  otellerde ve kamu kurumlarında yangın güvenlik elemanı, itfaiye ve yangın güvenliği ile ilgili cihaz ya da teknik malzeme satan ve üretim yapan kurumlarda, iş güvenliği ve işçi sağlığı teknikeri olarak görev yapabilmektedirler.

Dikey Geçiş Yapılabilen Fakülte/Bölüm

Acil Yardım ve Afet Yönetimi, Sosyal Hizmetler bölümlerine geçiş yapabilirler.

20160728_2_18269898_12654619-258557