Laborant ve Veteriner Sağlık

 

54454

LABORANT VE VETERİNER SAĞLIK PROGRAMI

 

Tanım

Evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip kişidir. 

Genel Bilgiler

Ülkemiz hayvancılığı, diğer alanlarda görülen gelişmelere paralel olarak hızlı bir gelişme göstermekte ve dolayısıyla geleneksel ve yöresel yetiştiricilik ünitelerinin yerini daha büyük kapasiteli, modern hayvancılık üniteleri almaktadır. Büyük baş hayvancılıkta çok sayıda bilgisayar sistemli çiftlikler kurulurken, kanatlı hayvan sektöründe de entegre olmuş kuruluşlar yayın teknik ve saha hizmetlerine ağırlık vermektedirler. Yine kültürel gelişimin sonucu ev ve pet hayvanları sayısı da hızla çoğalmaktadır. Bununla beraber Veteriner Hekim klinikleri ile köpek – kedi pansiyon, eğitim ve yetiştirme ünitelerinde teknik eleman gereksinimi artmaktadır. Bütün bunların yanı sıra yem fabrikalarının da giderek bilimsel ve teknolojiye dayanan üretim biçimine geçmeleri yem sanayiinde de hem laboratuvar hem de teknik saha elemanlarına duyulan gereksinmeyi artırmış ve bu elemanların sağlanması konusunda sıkıntı çekilir bir hale gelmiştir.

Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü’ndeki öğrenciler; evcil ve çiftlik hayvanlarının sağlıklarının korunması, beslenmesi, yetiştirilmesi ve hayvan ıslah çalışmalarında görev alacak teknik bilgi ve beceriye sahip olarak yetişmektedir.

 Vizyon

Hayvan sağlığı ve laboratuvar hizmetleri konusunda uygulamalı eğitim vererek konusunda deneyimli tekniker yetiştirmektir. Biyogüvenlik uygulamaları ön planda tutularak et, süt , kanatlı ve pet hayvancılığı ile ayrıca at konusunda teorik ve pratik bilgilerle öğrencilerin donatıldığı bir eğitim vermektir.

Misyon

1-Laboratuvarla ile ilgili temel, güncel bilgileri bilmeli ve bu bilgileri pratikte uygulayabilme becerisinin geliştirilmesi

2-Hayvancılık ile ilgili çiftlik idaresi, bakım-beslenme, bulaşıcı hastalıklar ve zoonozlara karşı koruma, kontrol ve mücadele için uygulamalarda beceri geliştirme

3-Hayvanların yaşam kalitesi ve konforu konusunda bilgiye sahip olma, alanla ilgili teknolojik yeniliklerin takip edebilme becerisinin geliştirilmesi

4-Ortaya çıkabilecek sorunları tespit edebilme ve bu sorunlara çözüm üretebilme, yetiştirici ile ilgili meslek kuruluşları arasında koordinasyonu sağlayabilme becerisini geliştirme

5-Mesleki sorumluluğa sahip olma

Programın Amacı

Kültür ve pet hayvanları yetiştirme, hayvan besleme, koruyucu aşılama, suni tohumlama, laboratuarlarda gıda ve patolojik analizleri yapabilen, salgın ve paraziter hastalıklarla mücadele edebilen, klinik muayene ve operasyonlarda veteriner hekime yardımcı olan, gıda işletmelerinde sorumlu yönetici olarak görevleri yerine getirebilecek, nitelikte teknik personel yetiştirmektir. 

1-Bilimsel düşünme, araştırma, incelemeyi geliştirme

2-Laborant ve Veteriner Sağlık alanında teknik bilgiye sahip ara eleman yetiştirme

3-Öğrencilere lisans eğitimini tamamlayabilme imkanın oluşturulması

4-Öğrencilerin mesleki nosyonu almasını, girişimci ve hayata hazır olmasını sağlamak

5-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda temel bilgilere sahip olma

6-Laborant ve Veteriner Sağlık konusunda kazandığı bilgileri sahaya uygulayabilme

7-Hayvan, yetiştirici, ülke, meslek ve çevre yararını kişisel çıkarının üstünde tutma

8-Topluma örnek, güncel ve gelişmeye açık ve çevresiyle barışık elemanlar yetiştirme

9-Üniversite ve Yüksek okulumuzun adını onurla taşıyabilen ve örnek öğrenciler yetiştirmedir.

 

Mezuniyet Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programının öğrenim süresi 4 yarıyıldan oluşmakta olup bu süre içerisinde öğrencilerin programda alması gereken zorunlu ve seçmeli derslerin toplamda 120 AKTS kredisi ve 30 iş günü stajlarını başarı ile tamamlayarak, 4.00 üzerinden en az 2.30 genel not ortalamasına sahip olan öğrencilerimize 2 yıllık ön lisans mezunu statüsünde Laborant ve Veteriner Sağlık Teknikeri unvanı verilmektedir.

Programın Kabul Koşulları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programına Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezinin  (ÖSYM) yaptığı Yüksek Öğretime Giriş sınavı YGS-2 puan türündeki tercih sıralamasına göre yerleştirmesi yapılır. Ayrıca öğrenciler Sınavsız Geçiş Sistemine göre ÖSYM tarafından yerleştirmeleri yapılır.

  • Suluova Meslek Yüksek Okulu Laborant ve Veteriner Sağlık Bölümü’nde Normal ve İkinci Öğretim yaptırılmaktadır.

Akademik İlerleme Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programını başarıyla tamamlayan öğrenciler, Öğrenci Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Dikey Geçiş Sınavı (DGS) giriş koşulları sağlayan ve başvuruları kabul edilen adaylar sözel ve sayısal bölümlerden oluşan bir yetenek sınavına alınırlar. Yerleştirmede, adayların yetenek sınavında elde ettikleri puanlar ile adayların akademik not ortalamaları göz önünde tutularak belirlenen Ön Lisans Başarı Puanı dikkate alınır. Akademik not ortalamalarından elde edilecek Ön lisans Başarı puanlarının sınav puanlarına katılarak Dikey Geçiş Sınavı Puanı ÖSYM tarafından belirlenir ve Dikey Geçiş Sınavı Kılavuzunda üst kademeye (Veteriner Fakültesi, Ziraat Fakültelerinin Zootekni Bölümlerine ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji Bölümlerine) yeterli puan almış olan adaylar ÖSYM tarafından yerleştirilmektedir. Ayrıca ön Lisans diplomasını almaya hak kazanan öğrenciler kendi alanlarındaki kontenjan sınırlaması olmayan açık öğretim lisans programlarına devam etmek isteyenler adaylar, kendi alanlarındaki açık öğretim lisans programlarına doğrudan kayıt hakkı elde ederler.

Burs Olanakları

Öğrenciler eğitim süresince Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğünce verilen öğrenim, burs ve harç kredisinden yararlanabilmektedirler. Ayrıca, başarılı öğrencilerin üniversitenin, özel vakıf kuruluşları tarafından verilen burslardan yararlanma olanakları bulunmaktadır.

İş ve İstihdam Olanakları

Laborant ve Veteriner Sağlık Programından mezun olan öğrencilerimiz; Devlete ait Tıbbi Tahlil Laboratuarlarında (KPSS puanına göre ), Tarım Bakanlığının ilan edeceği açık kadrolarda (Tarım ve Köyişleri Bakanlığına bağlı Tarım il ve ilçe müdürlükleri, İl kontrol laboratuarları, Hayvancılık Araştırma Enstitüleri, Veteriner Kontrol ve Araştırma Enstitüleri, Belediyeler) (KPSS puanına göre) görev alabileceği gibi, Damızlık yetiştiriciler (Sığır, Koyun ve keçi) Birlikleri, Süt üretici Birlikleri, Özel Veteriner Klinikleri (poliklinik, Pet-klinikleri), Hayvan Hastaneleri, Büyük ve Küçük Baş Hayvan Çiftlikleri, Hayvancılık işletmeleri, kamuya ait üretim çiftlikleri, Gıda üretim tesisleri, Yem sanayii, Deney hayvanlarının üretim yerleri ve deney yapacak olan laboratuarlar, hayvanat bahçeleri, hayvan barınakları, veteriner ilaç, aşı, serum, araç ve gereç üretimini yapan ve bunların tanıtımını pazarlamasını yapan firmalar ile yetki ve sorumlulukları içine giren diğer kuruluşlar çalışma alanlarıdır.

 

 B6NIJHU2