Tıbbi ve Aromatik Bitkiler Programı

Tibbi -aromatik -bitkiler

TIBBİ AROMATİK BİTKİLER PROGRAMI

Programın Amacı

Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. Organik tarım yüksek girdi kullanımına dayalı endüstriyel tarımın insan sağlığı, ekonomi ve çevre açısından ortaya çıkardığı olumsuz sonuçların karşısında ortaya çıkmış bir tarım sistemidir. Çevrenin, doğal kaynakların korunması ve bozulan ekolojik dengenin yeniden tesisi, sürdürülebilir tarım, toprağın yaşatılması, flora ve faunanın korunması biyolojik çeşitliliğin devamı ve kimyasal kirlilik ile zehirli kalıntının da sonlandırılması temel amaç olmuştur. Ekolojik dengenin korunması, her türlü bitkisel ve hayvansal ürünlerin üretimi ile kullanılacak girdilerin organik tarım metoduna uygun olarak üretilmesi ve bu ürünlerin işlenmesi, depolanması ile kontrolünü amaçlayan, tarımdaki çevreye ve insan sağlığına zarar vermeyen modern üretim tekniklerini kullanmayı bilen kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştirmektir. 

Program Tanımı

Gıda, ilaç, kozmetik ve boya endüstrisinde ekonomik değeri olan Tıbbi ve Aromatik Bitkilerin biyolojik, ekolojik, genetik ve sistematik özellikleri, kültüre alınması, doğadan toplanması ve korunması, kimyasal içerikleri ve analiz yöntemleri, temin edilmesi, üretimleri ve kalite kontrolleri, kullanım alanları ve etiği konusunda bilgileri disiplinler arası ve akademik bir anlayış içerisinde alarak temel bilgi ve pratiğe sahip olan yardımcı teknik personeli yetiştiren bir programdır. 

Eğitim süresi

Önlisans programı dâhilinde eğitim süresi 2 yıldır ve 4 yarıyıldan oluşmaktadır. Dersler dönemlik işlenmektedir ve her yarıyılda en az 15 hafta eğitim-öğretim verilmektedir.

İstihdam Olanakları

Tıbbi bitkiler ithal ve ihraç eden firmalar, bitkisel ilaç üreten laboratuarlar, bu bitkilerin yetiştiriciliği yada toplayıcılık faaliyetlerinde bulunan sektörler, tıbbi bitki drogları üreten ve satışı yapan işyerleri, aktarlar, güzellik salonları, bitkisel ilaç yapan ve satan eczaneler, aromaterapi merkezleri, parfümeri ve kozmetik sanayinin yanı sıra Tarım, Çevre ve Orman Bakanlığı bünyesindeki ilgili kuruluşlar, Tohum, gübre ve ilaç bayilerinde, kimyasal laboratuvarlar, gümrüklerde ithal ve ihraç bitkisel ürünlerin kontrolleri, üniversitelerin ilgili bölümlerinde yer alan herbaryum ve bitki laboratuarlarında yardımcı teknik personel olarak görev yapılır. Tarım Ve Köy İşleri Bakanlığına Bağlı Tarım İl Ve İlçe Müdürlükleri, Organik Tarım İşletmelerinde, Organik Pazarlarda, Organik Üretime Girdi (Tohum, Organik Gübre, Organik Tarımsal Mücadele) Sağlayacak Özel Sektör Kuruluşlarında, Ziraat Odalarında, Toprak Analiz Laboratuarlarında, Organik Ürün Sertifikası Veren Kuruluşlarda, Küçük Ve Orta Ölçekli Tarıma Dayalı Sanayilerde ve KOBİ'lerde çalışabilir, Kendi arazilerinde organik tarım yapabilirler. 

Üst Derece Programlara Geçiş

Öğrenciler mezun durumda ya da mezun olduktan sonra dikey geçiş sınavı ile Yüksek Öğrenim Kurumunun belirlediği alanlardaki fakültelere geçiş yapabilirler. Açık öğretim fakültesinin işletme bölümlerine kayıt yaptırabilirler.

 Tıbbbb