Bitki Koruma Programı

Bien -phap -khac -phuc -nguyen -nhan -vo -sinh -o -nu -gioi -bang -thuoc -Fairhaven -Health -Ova Boost -for -Women 10

BİTKİ KORUMA PROGRAMI

Genel Bilgiler

Bitki Koruma Programı, bitkisel üretimde ekonomik kayıplara neden olan hastalık, zararlı ve yabancı otların tanılanması, biyolojik ve ekolojik özelliklerinin belirlenmesi, bunların bitkilerle ve birbirleriyle olan ilişkileri yanında bu etmenler ile kültürel, fiziksel, mekanik, yasal, biyoteknik, kimyasal, biyolojik ve entegre mücadele yöntemleri konularında eğitim ve öğretim verilen bir programdır. Tarım ürünlerinin ekiminden – hasadına ve depolanma aşamasında verim ve kalite kaybına neden olan zararlı ve hastalıklar, bölümün eğitim – öğretim ve araştırma ilgi alanına girmektedir. Bu organizmaların tanınması ve mücadelesine yönelik çalışmalar amaçlanmaktadır. Zararlı, hastalık ve yabancı otlar yüzünden tarım ürünlerinde her yıl % 25- 40 arasında verim kaybı olmaktadır. Meydana gelecek kayıpları en aza indirmek için yapılan çalışmalar ve uygulanan yöntemler "bitki koruma faaliyetleri" olarak adlandırılır.

Programın Amacı

Bitkisel üretim sırasında karşılaşılan hastalık ve zararlı etmenleri olan fungus, bakteri, virüs, böcek, akar, nematod vb. ile yabancı otlarla mücadeleyi, teknik olarak doğaya ve çevreye zarar vermeden, çağdaş yöntemlerle çözebilecek olan, ziraat mühendisleri ile tarım işçileri arasında uygulayıcı statüde görev yapacak ara eleman (Ziraat Teknikeri) yetiştirmektir. Bölümümüz; Bitki Koruma sorunları ve çözüm yollarına ilişkin modern bilgi ile donanmış, yeterli deneyime sahip, araştırma ve sorun çözme yeteneği gelişmiş bireyler yetiştirmektedir. Bitki Koruma Programı olarak amacımız, hızla artan nüfusun gıda gereksinimlerini karşılamak ve mevcut kullanılan tarım alanlarından en yüksek verim ve kaliteyi elde etmek için bitkisel üretimde görülen hastalık, zararlı ve yabancı otları tespit etmek ve bunlarla insan sağlığına ve çevreye olumsuz etkileri olmayan mücadele yöntemlerini araştırmak ve bunların üreticiler tarafından uygulanabilmesine yardımcı olmak ve bu doğrultuda öğrenci yetiştirmektir.

Misyon
Artan dünya nüfusu karşısında, tarımın en önemli amacı bol ve kaliteli ürün elde etmektir. Bu amaç doğrultusunda, tarım ürünlerinde kayıplara neden olan zararlı ve hastalıklara karşı en uygun ve en gelişmiş yöntemlerle mücadele edebilecek bilgi ve donanıma sahip, çevresine önderlik yapabilecek Ziraat Teknisyenleri yetiştirmektir. Gelişen yeni teknik ve yöntemleri eğitim ve araştırma faaliyetlerine adapte etmek, yöre, bölge, ülke ve dünyadaki tarımsal faaliyetlere ve bilimsel yayınlara katkı sağlamaktır.

Vizyon
Alanımızla ilgili evrensel bilim normlarını özümseyerek güncele adapte edebilmek ve problemlere çözüm üretebilmek. Bitki Koruma faaliyetlerinin aynı zamanda bir doğa koruma girişimi olduğunun farkında olmak. Gerek eğitim-öğretim ve gerekse akademik faaliyetler bakımından ülkemizin saygın kurumları arasına girebilmek.

İstihdam Olanakları

Bitki Koruma Programı mezunları, Tarım Bakanlığına ve Çevre-Orman Bakanlığına bağlı kuruluşlarda, zirai ilaç ve tohum firmalarında, tarımsal danışmanlık şirketlerinde, ilaçlama şirketleri ile zirai ilaç bayilerinde hastalık ve zararlılardan ari bitki materyali üretimi ve son yıllarda önem kazanan organik tarım işletmelerinde iş olanağı bulabilmektedirler.

 

Ari